S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor faptul că, creşterea consumului excesiv de apă din ultimele zile cauzat de perioada caniculară, a determinat creșterea presiunii de lucru necesară pentru a transporta apa către rezervoare de înmagazinare și stații de hidrofor. Acest fapt a condus la creșterea turbidității apei pe aducţiune, afectând calitatea apei potabile în reţeaua de distribuţie a comunelor Sânmartin, Sântandrei, Nojorid, Hidișel și parțial pe malul stâng al Crișului Repede din Oradea. 

            Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că, echipele SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA fac demersurile necesare pentru ca în cel mai scurt timp apa să fie furnizată la parametrii corespunzători. Consumatorii care se confruntă cu astfel de probleme sunt rugaţi să anunţe această disfuncționalitate în Call Center la nr. de telefon 0359 996.

În vederea facturarii consumurilor de apa pentru anul 2024, citirea contoarelor la statiile de hidrofor se va face după cum urmează:

1-a zi 839, 840, 844, 845, 863, 878, 883
a 2-a zi 101, 103, 104, 106, 119, 123, 125, 126, 127, 130, 136, 202, 610, 611, 612
a 3-a zi 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 128, 209, 210, 215, 218, 308, 316, 404, 407, 409, 411
a 4-a zi 105, 110, 111, 112, 116, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 604, 606, 801, 807, 818, 820, 826, 831, 887
a 5-a zi 509, 521, 522, 523, 832, 833, 836, 841, 842, 849, 868, 871, 872, 875, 890, 910, 911, 913, PT.1, 2, Sânmartin PT.3 Băile Felix

 

Datele de citire pentru anul 2024 sunt urmatoarele:

Luna

Zile

Luna

Zile

ianuarie 8, 9,10,11,12 iulie 10,11,12,15,16
februarie 8,9,12,13,14 august 8,9,12,13,14
martie 7,8,11,12,13 septembrie 9,10, 11,12,13
aprilie 8,9,10,11,12 octombrie 9,10,11,14,15
mai 8,9,10,13,14 noiembrie 11,12,13,14,15
iunie 10,11,12,13,14 decembrie 9,10,11,12,13

 

-  Racordarea cetăţenilor la reţeaua de canalizare orăşenească este obligatorie potrivit HG nr. 188/2002 care aprobă Norma Tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011 (Art. 6) şi a “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea” – Capitolul V - Secţiunea 1 – art.152 alin. (1) şi (2) (...) 
-
  Calcularea volumului de apă meteorică preluat lunar în reţeaua de canalizare (...)
-
  Comunicarea indexului contorului de apă rece (...) (mai multe detalii..)

AVEM PRINTRE CELE MAI MICI TARIFE DIN TARA
(apasa si consulta lista)

CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare

Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, 410202 Oradea, jud. Bihor
CallCenter: 0359 996 (non-stop)
Centrală:
0259 436 909; 0259 436 934; 0259 435 051; 0359 410 204
Secretariat: 0359 410 202
Fax:
0259 432 576

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

 

In calitate de operator licentiat pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, Compania de Apa are drept misiune cresterea satisfactiei utilizatorilor prin servicii de calitate, adaptabilitatea la cerintele acestora si accesul fara discriminare la servicii, toate acestea in conditiile respectarii reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. (mai multe detalii..)