A. Servicii Apa, Canal-Epurare, Canal pluvial
 B. Analize apa potabila
 C. Analize apa uzata
 D. Analize namoluri
 E. Prelevare probe
 F. Operatiuni de vidanjare
 G. Operatiuni de desfundat canal
 H. Operatiuni de livrare apa cu autocisterna
 I. Închirieri mijloace de transport si utilaje (*)
 J. Tarif deplasare
 K. Ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in Statia de Epurare
 L. Sistare si rebransare consumatori
 M. Sistare si repornire racord consumatori
 N. Eliberare avize tehnice
 O. Asistenta tehnica acordata tertilor
 P. Operatiuni prestate catre terti pentru detectare pierderi apa, metale si montat data-logger
 Q. Operatiuni prestate catre terti pentru identificarea si relocarea unor elemente componente ale sistemului de apa canal
 R. Montare/demontare contoare
 S. Verificari metrologice
 T. Intocmire documentatie tehnico-economica
 U. Intocmire documentatie tehnico-economica pentru extinderi retele de alimentare cu apa si canalizare  / intrare in legalitate
 V. Verificare proiecte la cerinta de calitate B9
 W. Intocmire expertiza tehnica la cerinta de calitate B9 (nu include studii, sondaje, spalare retele, videocamere, As-built, taxe pentru efectuarea de probe, etc.)
 X. Tarif intretinere si reparatii autovehicule
 Y. Arhiva


A. Tarif servicii Apa, Canal-Epurare, Canal pluvial

  • Noile tarife de apa si canalizare  aplicate incepand cu 01.01.2024,  aprobate de ANRSC prin Decizia 190/06.12.2023 pentru tariful practicat pentru apa si canal-epurare:

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare

5,83

6,35

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

4,66

5,08

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

0,48

0,52

 

  • Tariful de apa potabila produsa si transportata aplicat pentru intreaga arie de operare incepand cu 01.01.2017 in cazul localitatilor unde nu exista incheiat contract de delegare a gestiunii serviciilor publice, respectiv unde sistemul de distributie apartine localitatii in cauza este:

SPECIFICATIE

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Apa potabila produsa si transportata intr-un sistem de alimentare si livrata in alt sistem de alimentare in vederea redistribuirii
Pentru intreaga arie de operare

0,75

0,82


 

  • Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plăteşte"  incepand cu 01.12.2021 aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr. 27/25.11.2021: pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunală Tarif în lei
lei / m3
fără TVA
lei / m3
cu TVA
  Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc 0,84 0,99
  Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc 1,76 2,09

 

B. Analize apa potabila

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei / analiza
fără TVA
cu TVA
CO2 agresiv 57,14 68,00
Mangan 70,59 84,00
Clor liber-Trusa mobila 37,82 45,00
Cianuri-Trusa mobila 30,25 36,00
Cianuri 52,94 63,00
Arsen-Trusa mobila 36,13 43,00
Enterococi-Metoda Idexx 93,28 111,00
E Coli (Escherichia Coli)-Metoda Idexx 105,04 125,00
Coliformi totali-Metoda Idexx 105,04 125,00
Clostridium perfringens 89,92 107,00
Oxigen dizolvat 46,22 55,00
Scara de clor (cromat-bicromat) 89,92 107,00


aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei / analiza
fără TVA
cu TVA
Culoare 21,00 24,99
Alcalinitate 21,00 24,99
Indice de permanganat 21,00 24,99
Cloruri 25,00 29,75
Calciu/Magneziu 24,00 28,56
Duritate 24,00 28,56
PH 13,00 15,47
Conductivitate,TDS,Salinitate 17,00 20,23
Amoniu 21,00 24,99
Nitriti 21,00 24,99
Nitrati 30,00 35,70
Fier total 27,00 32,13
Clor liber 14,00 16,66
Clor total 21,00 24,99
Sulfati 29,00 34,51
Fosfati 34,00 40,46
Aluminiu 29,00 34,51
Dioxid de siliciu 34,00 40,46
Turbiditate 12,00 14,28
Fluor 26,00 30,94
Hidrogen sulfurat 42,00 49,98
Coliformi totali 25,00 29,75
Enterococi intestinali 24,00 28,56
E Coli (Escherichia Coli) 26,00 30,94
Germeni 37 grade C 17,00 20,23
Germeni la 22 grade C 17,00 20,23

 

C. Analize apa uzata

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei / analiza
fără TVA
cu TVA
Determinare pH

24,37

29,00

Determinare suspensii totale

152,94

182,00

Determinare reziduu total uscat

106,72

127,00

Determinare reziduu filtrat uscat
Determinare reziduu fix total
Determinare reziduu fix filtrat
Determinare consum chimic de oxigen - CCOCr

129,41

154,00

Determinare consum biochimic de oxigen - CBO5

131,93

157,00

Determinare substanţe extractibile

148,74

177,00

Determinare produse petroliere

182,35

217,00

Determinare amoniu NH4+

109,24

130,00

Determinare azotiţi NO2-

68,07

81,00

Determinare azotaţi NO3-

64,71

77,00

Determinare fosfor total Ptot

108,40

129,00

Determinare fosfati
Determinare detergenţi  (DAA)

79,83

95,00

Determinare cloruri ( Cl - )

75,63

90,00

Determinare sulfaţi ( SO42-)

61,34

73,00

Determinare fenoli

122,69

146,00

Determinare cianuri (CN-)

122,69

146,00

Determinare crom (Cr)

122,69

146,00

Determinare cupru (Cu)

168,91

201,00

Determinare cadmiu ( Cd )

168,91

201,00

Determinare Zinc ( Zn )

168,91

201,00

Determinare Plumb ( Pb )

168,91

201,00

Determinare Nichel ( Ni )

168,91

201,00

Determinare fier (Fe)

168,91

201,00

Determinare oxigen dizolvat O2

57,14

68,00

Analiza azot N TOT 96,64 115,00

 

D. Analize namoluri

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiza
fără TVA
cu TVA
1 Analiza umiditate nămol (U %) 31,09 37,00
2 Analiza substanţă volatilă (V%, M%)  88,24 105,00
3 Acizi organici volatili (AOV) 85,71 102,00

 

E. Prelevare probe 

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiză
fără TVA
cu TVA
1 Prelevare probe pentru analiza in localitate 59,66 71,00
2 Tarif flacon sigilabil prelevare apa uzata 47,06 56,00

 

F. Operatiuni de vidanjare 

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 7/29.05.2024 si de Consiliul de Administratie prin Hot.nr.17/15.564/23.04.2024 cu aplicabilitate din 01.06.2024

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / operatiune
fără TVA
cu TVA
1 Vidanjare cu autovidanja BH 73 CAO (5 mc) (*) 166,39 198,00

 

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / operatiune
fără TVA
cu TVA
1 Vidanjare cu autovidanje (*) 332,77 396,00

Nota: La acest tarif se adaugă tariful de deplasare pentru autovidanje, aflat in vigoare.

 

G. Operatiuni de desfundat canal 

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / operatiune
fără TVA
cu TVA
1 Desfundat canal cu autospeciale de desfundat canal 354,62 422,00

 

H. Operatiuni de livrare apa cu autocisterna 

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / operatiune
fără TVA
cu TVA
1 Livrare apa cu autocisterna 268,91 320,00

 

I. Închirieri mijloace de transport şi utilaje  

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 7/29.05.2024 si de Consiliul de Administratie prin Hot.nr.17/15.564/23.04.2024 cu aplicabilitate din 01.06.2024

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif  lei  / oră
fără TVA
cu TVA
1 Autotractor cu șa cu remorcă (trailer / semiremorcă basculabilă) (*) 107,56 128,00

Nota: La acest tarif se adaugă tariful de deplasare de 7,56 lei/km fara TVA, respectiv 9,00 lei/km cu TVA, pentru km parcursi.

 

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif  lei  / oră
fără TVA
cu TVA
1 Automobile mixte 122,69 146,00
2 Buldoexcavatoare 184,03 219,00
3 Miniexcavatoare 122,69 146,00
4 Autobasculante 3.2 t 122,69 146,00
5 Autobasculante 8 t 172,27 205,00
6 Autobasculante > 16 t 246,22 293,00
7 Automacara 122,69 146,00
8 Incarcatoare frontale 146,22 174,00
9 Tractoare 122,69 146,00

(*) Prezentele tarife (inchirieri utilaje) sunt in exclusivitate pentru persoanele fizice sau juridice, care se afla in una din situatiile:
    1. Executa lucrari de alimentare cu apa si de canalizare in perimetru de operare al Companiei de Apa Oradea in regie proprie.
    2. In situatia in care sunt desemnati ca antreprenori sau subantreprenori pentru lucrari de constructii edilitare adjudecate prin licitatii ale Companiei de Apa Oradea, in perimetrele de exploatare ale acesteia.

 

J. Tarif deplasare  

- aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 7/29.05.2024 si de Consiliul de Administratie prin Hot.nr.17/15.564/23.04.2024 cu aplicabilitate din 01.06.2024

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / km
fără TVA
cu TVA
1 Autotractor cu șa cu remorcă (trailer / semiremorcă basculabilă) 7,56 9,00


- aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

 

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / km
fără TVA
cu TVA
1 Automobile mixte 3,36 4,00
2 Autobasculante 3.2 t 3,36 4,00
3 Autobasculante 8 t 5,04 6,00
4 Autobasculante > 16 t 6,72 8,00
5 Autospeciale desfundat canal 8,40 10,00
6 Autocisterna 6,72 8,00


- aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 10/31.05.2023 si de Consiliul de Administratie hotărârea 14/10438/23.03.2023 cu aplicabilitate din 01.06.2023
 

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / km
fără TVA
cu TVA
1 Autovidanjoare - aria de operare, pentru utilizatorii care au contract cu Compania de Apa Oradea SA, inclusiv in municipiul Oradea 8,40 10,00
2 Autovidanjoare - in afara ariei de operare, pentru utilizatorii care nu au contract cu Compania de Apa Oradea SA 25,00 29,75

 

 

K. Ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in Statia de Epurare

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire serviciu

Tarif în lei/mc
fără TVA
cu TVA
Ape uzate vidanjate de catre terţi, preluate în Staţia de Epurare

41,18

49,00

 

L. Sistare si rebransare consumatori

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei / interventie
fără TVA
cu TVA
Sistare bransament prin manevrarea robinetului de concesie
105,88
126,00
Rebransare prin manevrarea robinetului de concesie
105,88
126,00
Sistare bransament prin demontare apometru
126,05
150,00
Rebransare prin montare apometru
126,05
150,00
Sistare prin blindare bransament cu sapatura 959,66 1142,00
Repornire bransament cu sapatura 959,66 1142,00

În cazul unui utilizator rău platnic căruia i s-a sistat furnizarea apei, reluarea prestaţiilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data achitării, pe baza prezentării copiei ordinului de plată sau a chitanţei, după achitarea taxei de debranşare – rebranşare şi reînnoirea contractului.Actele în xerocopie necesare la reînnoirea contractului sunt următoarele: a)pentru persoane fizice - act de identitate, contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi garanţie bancară;  b)pentru persoane juridice - cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF), contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi angajament de plată.

M. Sistare si repornire racord consumatori

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei / interventie
fără TVA
cu TVA
Blindare racord prin sapatura
1001,68
1192,00
Repornire racord prin sapatura
1001,68
1192,00
Blindare racord in caminul de vizitare
173,11
206,00

 

N. Eliberare avize tehnice

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei / aviz
fără TVA
cu TVA
Aviz de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

273,11

325,00

Aviz separare branşament

257,98

307,00

Aviz de "Preluare ape uzate"

245,38

292,00

Aviz de coexistenţă cu reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

273,11

325,00

Aviz de coexistenta cu asistenta tehnica pentru predare amplasament (pentru agenți economici)

671,43

799,00

Eliberare copii după avizele arhivate

54,62

65,00

 

O. Asistenta tehnica acordata tertilor

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif

Tarif în lei/bransament/racord 
fără TVA
cu TVA
Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru lucrări de branşamente şi racorduri

122,69

146,00

Denumire Tarif

Tarif în lei/oră 
fără TVA
cu TVA
Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru extindere, reabilitare reţele stradale

199,16

237,00

 

P. Operatiuni prestate catre terti pentru detectare pierderi apa, metale si montat data-logger

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Detectat pierderi de apa pe reteaua de distributie la terti in localitate (tarif pentru maxim 2 ore)
262,18
312,00
Detectat metale pe reteaua de distributie la terti in localitate (tarif pentru maxim 2 ore)
244,54
291,00

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Montat data-logger pe reteaua de distributie la terti in localitate
270,00
321,30

 

Q. Operatiuni prestate catre terti pentru identificarea si relocarea unor elemente componente ale sistemului de apa canal

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Identificare retea - zonă asfalt
681,51
811,00
Identificare retea - zonă verde
263,87
314,00
Mutare hidrant - zonă asfalt, pe aceeași legatură
1968,07
2342,00
Mutare hidrant - zonă neasfaltată, pe aceeași legătură
1290,76
1536,00
Relocare gură scurgere
2431,93
2894,00
Relocare camin
2431,93
2894,00
  • aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 01/27.01.2021 cu aplicabilitate din 01.02.2021

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Realocare racord canal DN160PVC - zonă asfalt
1835,00
2183,65
Realocare racord canal DN160PVC - zonă verde
849,00
1010,31

 

R. Montare/demontare contoare

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Montare / demontare contor
89,08
106,00

 

S. Verificari metrologice

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 20/01.08.2022 cu aplicabilitate din 01.08.2022

 I  Verificari metrologice a contoarelor de apa rece mecanice la cererea utilizatorilor (reclamatii)

Diametru contor (mm)

Tarif în lei / verificare
fără TVA
cu TVA

 Contor DN 15-20

145,38

173,00

 Contor DN 25-40

160,50

191,00

 Contor DN 50- filet

202,52

241,00

 Contor DN 50-80 flanşă

202,52

241,00

 Contor DN 100

232,77

277,00

 Contor DN 125-200

227,73

271,00

I Pentru verificarea metrologica a contoarelor mecanice (la reclamatii) se factureaza urmatoarele servicii:
   * tarif verificare contor
   * tariful montare/demontare contor
   * taxa expertizare metrologică (Biroul Român de Metrologie Legală)
   * tariful de deplasare intre localitati
II Pentru verificarea metrologica a contoarelor electronice (la reclamatii) se factureaza urmatoarele servicii:
   * tariful montare/demontare contor
   * taxa expertizare metrologica (Biroul Roman de Metrologie Legala)
   * tariful de deplasare intre localitati


     
Nota

Pentru situatiile care necesita si deplasari intre localitati la tariful specific perceput se adauga tariful de deplasare intre localitati lei/km parcursi aferent tipului de vehicul rutier utilizat.

 

T. Intocmire documentatie tehnico-economica
                         

Denumire Tarif

Tarif în lei/buc.
fără TVA
cu TVA
Branșament apă / racord canalizare menajeră / racord canalizare pluvială

300,00

357,00

Branșament apă + racord canalizare menajeră

400,00

476,00

Racord canalizare menajeră + racord canalizare pluvială

400,00

476,00

Branșament apă + racord canalizare menajeră + racord canalizare pluvială

400,00

476,00

Mai mult de 5 bucăți pe aceași stradă branșament apă / racord canalizare menajeră / racord canalizare pluvială

200,00

238,00

Mai mult de 5 bucăți pe aceași stradă branșament apă + racord canalizare menajeră + racord canalizare pluvială

250,00

297,50

Intrare in legalitate bransament apa/racord canalizare menajera/racord canalizare pluviala

2500,00

2975,00

Intrare in legalitate bransament apa + racord canalizare menajera + racord canalizare pluviala

3000,00

3570,00

             Nota: La aceste tarife se adaugă cheltuielile de deplasare în teren.

 

U. Intocmire documentatie tehnico-economica pentru extinderi retele de alimentare cu apa si canalizare / intrare in legalitate
                         

Denumire Tarif U.M. Tarif în lei/UM
fără TVA cu TVA
Rețele de alimentare cu apă      
până la lungimea de 150 m buc. 700 833,00
cu lungimea între 150 - 500 m buc. 1500 1785,00
cu lungimea între 500 - 1000 m buc. 2600 3094,00
peste lungimea de 1000 m  km. 3900 4641,00
Rețele de canalizare menajeră/canalizare pluvială:      
până la lungimea de 150 m buc. 750 892,50
cu lungimea între 150 - 500 m buc. 1550 1844,50
cu lungimea între 500 - 1000 m buc. 2650 3153,50
peste lungimea de 1000 m km. 3950 4700,50
Rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră:      
până la lungimea de 150 m buc. 800 952,00
cu lungimea între 150 - 500 m buc. 1600 1904,00
cu lungimea între 500 - 1000 m buc. 2700 3213,00
peste lungimea de 1000 m km. 4000 4760,00
Rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială:      
până la lungimea de 150 m buc. 1000 1190,00
cu lungimea între 150 - 500 m buc. 1800 2142,00
cu lungimea între 500 - 1000 m buc. 2900 3451,00
peste lungimea de 1000 m km. 4200 4998,00
Proiect pentru intrare în legalitate rețele de alimentare cu apă și/sau rețele de canalizare  (exclusiv expertiză tehnică, care se tarifează separat)      
până la lungimea de 150 m buc. 600 714,00
cu lungimea între 150 - 500 m buc. 1200 1428,00
cu lungimea între 500 - 1000 m buc. 2000 2380,00
peste lungimea de 1000 m  km. 3000 3570,00

             Nota: La aceste tarife se adaugă cheltuielile de deplasare în teren.

 

V. Verificare proiecte la cerinta de calitate B9
                         

Denumire Tarif Tarif în lei/buc.
fără TVA cu TVA
Proiect pentru retele de alimentare cu apa/extinderi retele de alimentare cu apa de complexitate redusa 300 357,00
Proiect pentru retele de alimentare cu apa/extinderi retele de alimentare cu apa de complexitate medie 500 595,00
Proiect pentru retele de alimentare cu apa/extinderi retele de alimentare cu apa de complexitate mare 1000 1190,00
Proiect pentru retele de canalizare/extinderi retele de canalizare de complexitate redusa 400 476,00
Proiect pentru retele de canalizare/extinderi retele de canalizare de complexitate medie 600 714,00
Proiect pentru retele de canalizare/extinderi retele de canalizare de complexitate mare 1300 1547,00
Proiect pentru retele de alimentare cu apa si canalizare/extinderi retele de alimentare cu apa si canalizare de complexitate redusa 500 595,00
Proiect pentru retele de alimentare cu apa si canalizare/extinderi retele de alimentare cu apa si canalizare de complexitate medie 700 833,00
Proiect pentru retele de alimentare cu apa si canalizare/extinderi retele de alimentare cu apa si canalizare de complexitate mare 1500 1785,00

             Nota: La aceste tarife se adaugă cheltuielile de deplasare în teren.

 

W. Intocmire expertiza tehnica la cerinta de calitate B9 (nu include studii, sondaje, spalare retele, videocamerare, As-built, taxe pentru efectuarea de probe etc.)
                         

Denumire Tarif Tarif în lei / buc.
fără TVA cu TVA
Expertiza tehnică pentru faza de proiect pentru retele de alimentare cu apa de complexitate redusa 2500,00 2975,00
Expertiza tehnică pentru faza de proiect pentru retele de alimentare cu apa de complexitate medie 5000,00 5950,00
Expertiza tehnică pentru faza de proiect pentru retele de alimentare cu apa de complexitate mare 7000,00 8330,00
Expertiza tehnică pentru faza de proiect pentru retele de canalizare de complexitate redusa 3000,00 3570,00
Expertiza tehnică pentru faza de proiect pentru retele de canalizare de complexitate medie 6000,00 7140,00
Expertiza tehnică pentru faza de proiect pentru retele de canalizare de complexitate mare 8000,00 9520,00
Expertiza tehnică pentru certificarea calitatii lucrarilor executate pentru retele de alimentare cu apa de complexitate redusa 5000,00 5950,00
Expertiza tehnică pentru certificarea calitatii lucrarilor executate pentru retele de alimentare cu apa de complexitate medie 8000,00 9520,00
Expertiza tehnică pentru certificarea calitatii lucrarilor executate pentru retele de alimentare cu apa de complexitate mare 15000,00 17850,00
Expertiza tehnică pentru certificarea calitatii lucrarilor executate pentru retele de alimentare cu apa si canalizare de complexitate redusa 8000,00 9520,00
Expertiza tehnică pentru certificarea calitatii lucrarilor executate pentru retele de alimentare cu apa si canalizare de complexitate medie 15000,00 17850,00
Expertiza tehnică pentru certificarea calitatii lucrarilor executate pentru retele de alimentare cu apa si canalizare de complexitate mare 30000,00 35700,00

             Nota: La aceste tarife se adaugă cheltuielile de deplasare în teren.

 

X. Tarif intretinere si reparatii autovehicule lei/ora

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 22/16.11.2022 cu aplicabilitate din 16.11.2022

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Tarif intretinere si reparatii autovehicule lei/ora
90,00
107,10

 

Y. Arhiva
                         

  • Noile tarife de apa si canalizare  aplicate incepand cu 01.05.2023,  aprobate de ANRSC prin Decizia 74/11.04.2023 pentru tariful practicat pentru apa si canal-epurare si prin Hot. ADI APAREGIO nr.5 din 10.02.2022 pentru tariful practicat pentru canal pluvial:

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare

5,19

5,66

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

4,25

4,63

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

0,48

0,52

  • Noile tarife de apa-canal  aplicate incepand cu 01.02.2022  avizate de ANRSC prin Avizul nr. 950850/20.01.2022 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr. 5/10.02.2022

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare

4,14

4,51

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

3,42

3,73

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

0,48

0,52

Analize apa potabila

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 01/27.01.2021 cu aplicabilitate din 01.02.2021

Denumire Tarif
Tarif în lei / analiza
fără TVA
cu TVA
Determinare mangan 44,00 52,36

aprobat de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei / analiza
fără TVA
cu TVA
CO2 agresiv 42,00 49,98

Analize apa uzata

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei / analiza
fără TVA
cu TVA
Determinare pH

20,00

23,80

Determinare suspensii totale

90,00

107,10

Determinare reziduu

75,00

89,25

Determinare consum chimic de oxigen - CCOCr

105,00

124,95

Determinare consum biochimic de oxigen - CBO5

100,00

119,00

Determinare substanţe extractibile

90,00

107,10

Determinare produse petroliere

120,00

142,80

Determinare azot amoniacal NH4+

70,00

83,30

Determinare azotiţi NO2

45,00

53,55

Determinare azotaţi NO3-

45,00

53.55

Determinare fosfor total (fosfati)

70,00

83,30

Determinare detergenţi  (DAA)

65,00

77,35

Determinare cloruri ( Cl - )

35,00

41,65

Determinare sulfaţi ( SO42-)

50,00

59,50

Determinare fenoli

100,00

119,00

Determinare cianuri (CN-)

100,00

119,00

Determinare crom (Cr)

100,00

119,00

Determinare cupru (Cu)

125,00

148.75

Determinare cadmiu ( Cd )

125,00

148,75

Determinare Zinc ( Zn )

125,00

148.75

Determinare Plumb ( Pb )

125,00

148,75

Determinare Nichel ( Ni )

125,00

148.75

Determinare fier (Fe) 125,00 148,75
Determinare oxigen dizolvat O2

40,00

47.60

Analiza azot N TOT 75,00 89,25

Analize namoluri

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019 

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiza
fără TVA
cu TVA
1 Analiza umiditate nămol (U %) 25,00 29,75
2 Analiza substanţă volatilă (V%, M%)  45,00 53,55
3 Acizi organici volatili (AOV) 70,00 83,30

 

Prelevare probe

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / analiză
fără TVA
cu TVA
1 Prelevare probe pentru analiza in localitate 40,00 47,60

 

Operatiuni de vidanjare

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / operatiune
fără TVA
cu TVA
1 Vidanjare cu autovidanje 168,07 200,00

 

Operatiuni de desfundat canal

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Nr. Crt.

Denumire Tarif

Tarif  lei / operatiune
fără TVA
cu TVA
1 Desfundat canal cu autospeciale de desfundat canal 288.24 343,00

Închirieri mijloace de transport şi utilaje
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019
 

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif  lei  / oră
fără TVA
cu TVA
1 Automobile mixte 100,00 119,00
2 Buldoexcavatoare 150,00 178.50
3 Miniexcavatoare 100,00 119,00
4 Autobasculante 3.2 t 100,00 119,00
5 Autobasculante 8 t 140,00 166,60
6 Autobasculante > 16 t 200,00 238,00
7 Automacara 100,00 119,00
8 Incarcatoare frontale 100,00 119,00
9 Tractoare 100,00 119,00

(*) Prezentele tarife (inchirieri utilaje) sunt in exclusivitate pentru persoanele fizice sau juridice, care se afla in una din situatiile:
    1. Executa lucrari de alimentare cu apa si de canalizare in perimetru de operare al Companiei de Apa Oradea in regie proprie.
    2. In situatia in care sunt desemnati ca antreprenori sau subantreprenori pentru lucrari de constructii edilitare adjudecate prin licitatii ale Companiei de Apa Oradea, in perimetrele de exploatare ale acesteia.

 

Tarif deplasare intre localitati  
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019
 

Nr. Crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif propus în lei  / km
fără TVA
cu TVA
1 Automobile mixte 3,00 3,57
2 Autobasculante 3.2 t 3,00 3,57
3 Autobasculante 8 t 4,00 4,76
4 Autobasculante > 16 t 5,00 5,95
5 Autovidanjoare 5,00 5,95
6 Autospeciale desfundat canal 5,00 5,95

 

Ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in Statia de Epurare
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire serviciu

Tarif în lei/mc
fără TVA
cu TVA
Ape uzate vidanjate de catre terţi, preluate în Staţia de Epurare

21,00

24,99

 

Sistare si rebransare consumatori
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei / interventie
fără TVA
cu TVA
Sistare bransament prin manevrarea robinetului de concesie
61,00
72,59
Rebransare prin manevrarea robinetului de concesie
61,00
72,59
Sistare bransament prin demontare apometru
75,00
89,25
Rebransare prin montare apometru
75,00
89,25
Sistare prin blindare bransament cu sapatura 668,00 794,92
Repornire bransament cu sapatura 668,00 794,92

În cazul unui utilizator rău platnic căruia i s-a sistat furnizarea apei, reluarea prestaţiilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data achitării, pe baza prezentării copiei ordinului de plată sau a chitanţei, după achitarea taxei de debranşare – rebranşare şi reînnoirea contractului.Actele în xerocopie necesare la reînnoirea contractului sunt următoarele: a)pentru persoane fizice - act de identitate, contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi garanţie bancară;  b)pentru persoane juridice - cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF), contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi angajament de plată.

Sistare si repornire racord consumatori
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei / interventie
fără TVA
cu TVA
Blindare racord prin sapatura
815,00
969,85
Repornire racord prin sapatura
815,00
969,85
Blindare racord in caminul de vizitare
141,00
167,79

 

Eliberare de avize tehnice
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei / aviz
fără TVA
cu TVA
Aviz de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

210,08

250,00

Aviz separare branşament

210,08

250,00

Aviz de coexistenţă cu reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare

210,08

250,00

Eliberarea avizului de "Preluare ape uzate"

168.07

200,00

Aviz de coexistenta cu asistenta tehnica pentru predare amplasament (pentru agenți economici)

510.08

607,00

Eliberare copii după avizele arhivate

44,54

53,00

 

Asistenta tehnica acordata tertilor
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif

Tarif în lei/oră 
fără TVA
cu TVA
Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru lucrări de branşamente şi racorduri

100,00

119,00

Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru extindere, reabilitare reţele stradale

150,00

178.50

Operatiuni prestate catre terti pentru detectare pierderi apa, metale

aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Detectat pierderi de apa pe reteaua de distributie la terti in localitate
213,00
253,47
Detectat metale pe reteaua de distributie la terti in localitate
199,00
236,81

Montare/demontare contoare
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Montare / demontare contor
60,00
71,40

Verificari metrologice
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 13/25.06.2019 cu aplicabilitate din 01.07.2019

 I  Verificari metrologice a contoarelor de apa rece clasice (fara telecitire) la cererea utilizatorilor cu deplasare si demontat/montat contor (reclamatii)

Diametru contor (mm)

Tarif în lei / verificare
fără TVA
cu TVA
 Contor DN 15-20

107,59

128,03

 Contor DN 25-40

118,89

141,48

 Contor DN 50- filet

149,65

178,08

 Contor DN 50-80 flanşă

149,65

178,08

 Contor DN 100

172,15

204,86

 Contor DN 125-200

168,36

200,35

II Pentru verificarea metrologica a contoarelor cu telecitire (la reclamatii) se factureaza urmatoarele servicii:
   * tariful montare/demontare contor
   * taxa expertizare metrologica (Biroul Roman de Metrologie Legala)
   * tariful de deplasare intre localitati

Operatiuni prestate catre terti pentru identificarea si relocarea unor elemente componente ale sistemului de apa canal
aprobate de ADI APAREGIO hotărârea 01/27.01.2021 cu aplicabilitate din 01.02.2021

Denumire Tarif
Tarif în lei  /interventie
fără TVA
cu TVA
Identificare retea - zonă asfalt
583,00
693,77
Identificare retea - zonă verde
226,00
268,94
Mutare hidrant - zonă asfalt, pe aceeași legatură
1684,00
2003,96
Mutare hidrant - zonă neasfaltată, pe aceeași legătură
1104,00
1313,76
Realocare racord canal DN160PVC - zonă asfalt
1835,00
2183,65
Realocare racord canal DN160PVC - zonă verde
849,00
1010,31
Relocare gură scurgere
2080,00
2475,20

 

Noile tarife de apa-canal  aplicate incepand cu 01.07.2021  avizate de ANRSC prin Avizul nr. 907874/31.05.2021 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr. 16/01.07.2021

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare

3,55

3,87

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

2,44

2,66

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

0,46

0,50

Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plăteşte": pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunală Tarif în lei
lei / m3
fără TVA
lei / m3
cu TVA
  Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc 0,36 0,43
  Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc 0,57 0,68

 

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.07.2020

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare

3,52

3,84

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

2,13

2,32

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

0,46

0,50

                                                                                                                                        

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.08.2019

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,44


3,75

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
2,08


2,27

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,45


0,49

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.01.2019

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,30


3,60

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,99


2,17

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,45

Tarif de apa aplicat incepand cu 01.08.2018

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare

 
3,30


3,60

Tarif de canal-epurare  aplicat incepand cu 01.07.2018

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
99


2,37

Tarif de canal-epurare  aplicat incepand cu 01.08.2017

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
80


2,14

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.01.2017

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,20


3,49

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
70


2,02

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,49

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
34


2,55

Tariful de apa potabila produsa si transportata aplicat pentru intreaga arie de operare incepand cu 01.01.2017 in cazul localitatilor unde nu exista incheiat contract de delegare a gestiunii serviciilor publice, respectiv unde
 sistemul de distributie apartine localitatii in cauza este

SPECIFICATIE

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 Apa potabila produsa si transportata intr-un sistem de alimentare si livrata in alt sistem de alimentare in vederea redistribuirii
 Pentru intreaga arie de operare

0,75

0,82

Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plăteşte":
pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunală Tarif în lei
lei / m3 fără TVA lei / m3 cu TVA 24%
Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc 0,36 0,43
Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc 0,57 0,68

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.01.2016 avizate de ANRSC prin Avizul nr.331785/23.12.2015

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,20


3,49

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
70


2,02

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,49

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
34


2,55

Tariful de apa potabila produsa si transportata aplicat pentru intreaga arie de operare incepand cu 01.01.2016 avizat de ANRSC prin Avizul nr.331785/23.12.2015  in cazul localitatilor unde nu exista incheiat contract
 de delegare a gestiunii serviciilor publice, respectiv unde sistemul de distributie apartine localitatii in cauza este:

SPECIFICATIE

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 Apa potabila produsa si transportata intr-un sistem de alimentare si livrata in alt sistem de alimentare in vederea redistribuirii
 Pentru intreaga arie de operare

0,75

0,82

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.07.2015 avizate de ANRSC prin Avizul nr.314451/17.06.2015 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.17/28.07.2015

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,20


3,97

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
70


2,11

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,51

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
34


2,90

Tariful de apa potabila produsa si transportata aplicat pentru intreaga arie de operare incepand cu 01.05.2015 avizat de ANRSC prin Avizul nr.307925/08.04.2015 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.9/25.03.2015 in cazul localitatilor unde nu exista incheiat contract de delegare a gestiunii serviciilor publice, respectiv unde sistemul de distributie apartine localitatii in cauza este:

SPECIFICATIE

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 Apa potabila produsa si transportata intr-un sistem de alimentare si livrata in alt sistem de alimentare in vederea redistribuirii
 Pentru intreaga arie de operare

0,75

0,93

In baza Notei Interne nr. 39125/19.11.2014 emisa de Sectorul Retele Apa si Canal Zona Metropolitana, tariful de furnizare apa potabila in localitatea Nojorid  aplicat incepand cu 21.11.2014 este:

Serviciul public de alimentare cu
apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

3,17

3,93

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.07.2014 avizate de ANRSC prin Avizul nr.211838/11.06.2014 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.15/12.06.2014

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,17


3,93

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
68


2,08

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,51

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,
32


2,88

Tarifele de apa-canal  aplicate incepand cu 01.07.2013 avizate de ANRSC prin Avizul nr.105522/13.06.2013 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.7/25.06.2013

Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA
Pentru intreaga arie de operare


3
,16


3,92

CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
Pentru intreaga arie de operare

 
1,
46


1,81

CANAL PLUVIAL
Pentru intreaga arie de operare

 
0,
41


0,51

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

 
2,29


2,84

Incepand cu 31.12.2012, in urma confirmarii potabilitatii apei repompate din loc. Delani, se va aplica tariful de apa potabila si pentru aceasta localitate.

Tarifele pentru canal pluvial aplicate incepand cu 31.12.2012 avizate de ANRSC prin Avizul nr.4573207/27.11.2012 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.14/10.12.2012        

Serviciul public de canalizare

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Canal pluvial (meteo)

0,40

0,50

Tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 01.07.2012 aprobate de catre Consiliul Local ORADEA prin Hotararea nr. 359/28.06.2012 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.2380187/11.06.2012.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,99

 

3,71

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,28

 

1,59

 Tarifele aplicate incepand cu 01.07.2012 aprobate de catre Consiliul Local TINCA prin Hotararea nr. 88/31.07.2012 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.2380187/11.06.2012.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,99

 

3,71

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,28

 

1,59

Tarifele pentru apa bruta pompata si transportata  aplicate incepand cu 31.12.2012 avizate de ANRSC prin Avizul nr.4573207/27.11.2012 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.14/10.12.2012

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF 

lei/mc

fara TVA

cu TVA

 

 

 

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

Populatie si alti utilizatori

2,23

2,77

Tarifele pentru apa bruta pompata si transportata  aplicate incepand cu 31.12.2012 avizate de ANRSC prin Avizul nr.4573207/27.11.2012 si aprobate de catre ADI APAREGIO prin Hotararea nr.14/10.12.2012

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF 

lei/mc

fara TVA

cu TVA

 

 

 

Apa bruta pompata si transportata in localitatea Delani

Populatie si alti utilizatori

2,23

2,77

Tariful pentru apa bruta pompata si transportata in situatia in care apa nu este potabila in aria de operare avizate de ANRSC prin Avizul 1026145/24.06.2011

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Apa bruta pompata si transportata in localitatea Delani

Aprobate prin Hotararea ADI "APAREGIO" nr.15/8.12.2011

Aplicabil incepand cu 01.07.2011

 

 

2,13

 

 

 

2,64

 

Tariful pentru apa bruta pompata si transportata in situatia in care apa nu este potabila in aria de operare avizate de ANRSC prin Avizul 2380187/11.06.2012

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF
Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid (inclusiv Livada)

Aprobate prin HCL Nojorid nr.11/20.07.2012

Aplicabil incepand cu 01.07.2012

 

 

2,17

 

 

2,69

 

 

Tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 01.07.2012 aprobate de catre Consiliul Local ORADEA prin Hotararea nr. 359/28.06.2012 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.2380187/11.06.2012.

Serviciul public de canalizare

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

Canal pluvial (meteo)

0,39

0,48

Tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 17.11.2011 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 15/08.12.2011 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.4033396/17.11.2011.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,86

 

3,55

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,20

 

1,49

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,38

 

0,47

Tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 01.07.2011 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 8/09.06.2011 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.1025681/07.06.2011.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,77

 

3,43

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,15

 

1,43

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,38

 

0,47

Tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 31.12.2010 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 30/17.12.2010 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.3441358/MLM/30.11.2010.

Serviciul public de alimentare cu apa

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA

 APA POTABILA

Populatie si alti utilizatori.

 

2,67

 

3,31

CANAL – EPURARE,

Populatie si alti utilizatori

 

1,11

 

1,38

 

Canal pluvial (meteo)

 

0,37

 

0,46

Tarifele la serviciile de apa şi canalizare, aplicate incepand cu data de 1 Iulie 2010, conform avizului ANRSC nr.3418030 M.L.M./22.06.2010 (mentionam ca s-au aplicat si prevederile OUG 58/2010,
 astfel incat TVA-ul practicat este 24%) si a Hotararii nr13/16.07.2010 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO sunt:      

Serviciul de gospodarie comunala

TARIF

Lei/mc

fara TVA

cu TVA 24%

APA POTABILA

Populatie si agenti economici. -

 

2,56

 

3,17

CANAL – EPURARE

Populatie si agenti economici  

Canal pluvial (meteo)

 

1,07

0,36

 

1,33  

0,45

Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plăteşte":
pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:

Serviciul de gospodărie comunală Tarif în lei
lei / m3 fără TVA lei / m3 cu TVA 24%
Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc 0,36 0,45
Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc 0,57 0,71

cu aplicare de la 01.06.2005 (tarifele au fost avizate de către ANRSC cu aviz nr. 649/05.05.2005 şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin H.C.L. nr. 393/31.05.2005. )

TARIFUL DE FURNIZARE APA BRUTA POMPATA SI TRANSPORTATA IN SITUATIA IN CARE
 NU ESTE POTABILA IN COMUNA NOJORID (inclusiv sat Livada) cu aplicare din 02.11.2010
 
(aviz ANRSC nr. 3421424/MLM/02.11.2010 si H.C.L. Nojorid nr. 89/30.11.2010 )

Serviciul public de alimentare cu apa TARIF LEI/mc
fara TVA cu TVA
Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid(inclusiv sat Livada) 2,05 2,54

  


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor