În cadrul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., sectorul Apă-Producţie are rolul captării apei brute, tratării acesteia şi pompării apei potabile în reţeaua de alimentare a municipiului Oradea. Acestea se realizează prin intermediul celor 5 uzine de apă amplasate pe cele două maluri ale râului Crişul Repede, în partea de nord-est a municipiului, acestea având o capacitate totală de pompare instalată de 2100 l/s.
Apa brută este captată din stratul freatic prin intermediul drenurilor. Pentru îmbogăţirea stratului de apă subteran se utilizează cele 23 de bazine (15 pe malul drept al Crişului şi 8 pe malul stâng), alimentate din Crişul Repede, prin intermediul conductelor de aducţiune de la captări.
     Tehnologia existentă permite şi utilizarea apei de suprafaţă, captată din râul Crişul Repede şi tratată apoi corespunzător. Această soluţie este una de rezervă, preferându-se apa subterană, care este şi de calitate mai bună şi mai ieftină, necesitând ca tratare doar clorinarea.

Întregul sistem de captare, aducţiuni apă, bazine de îmbogăţire, câmpuri de infiltrare, uzine de apă se situează într-o zonă de protecţie cu regim sever având o suprafaţă de cca. 280 ha.

UZINA DE APĂ NR.1

Click cu mouse-ul pentru marire

     Pe malul drept, captarea apei de suprafaţă se face prin două conducte de Ø1000 mm de la o priză de captare de tip cheson cu ferestre dreptunghiulare. Prin intermediul acestor conducte, apa captată este direcţionată prin intermediul unui deznisipator spre două decantoare longitudinale, cu dimensiunile de 140 m x 40 m, prevăzute cu şicane la intrare.

     După trecerea prin decantoare, apa ajunge în 13 bazine de îmbogăţire a stratului freatic, amplasate pe două şiruri paralele (8 + 5 bazine) cu albia Crişului. Bazinele au dimensiuni de aproximativ 200 m x 40 m, adâncimea apei fiind ~1,5 m. Printre cele două şiruri de bazine, respectiv între bazine şi Criş sunt amplasate 2 drenuri de captare a apei subterane, ce alimentează S.P.1.

Click cu mouse-ul pentru marire

     Drenurile au lungimea totală de 4200 m, sunt pozate la o adâncime de cca 6 m. şi au diametre ce cresc progresiv odată cu apropierea de uzina 1, de la Ø400 mm la Ø1000 mm. Prin intermediul acestor drenuri, apa din stratul freatic este captată şi direcţionată gravitaţional spre chesonul de la uzina 1. Există un număr de 27 de cămine de vizitare a acestor drenuri.

     În cazul în care cantitatea de apă captată prin drenuri nu ar satisface necesarul pentru S.P.1, se poate utiliza şi apă de suprafaţă, filtrată cu ajutorul a 10 filtre lente situate lângă staţia de pompare nr.1., cu o suprafaţă de 500 m2 fiecare.

     Alimentarea filtrelor se face cu apă brută direct de la captare, printr-o conductă de Ø 600 mm, când turbiditatea apei din Criş este redusă, iar dacă apa din Criş are turbiditate ridicată, din ultimul bazin de îmbogăţire, după trecerea în prealabil prin deznisipator, decantoare şi bazine, traseu pe care impurităţile din apă se depun gravitaţional.

Click cu mouse-ul pentru marireChesonul de la S.P.1 are dimensiunile de 15 m x 5,5 m x 4 m. Staţia este echipată cu 6 electropompe centrifuge verticale de tip KSB, cu parametrii nominali Q=540 m3/h, H=70 m, P=132 kW şi n=1485 rot/min. Dintre acestea, electropompele 1 şi 6 sunt echipate cu convertizoare de frecvenţă, care permit menţinerea unei presiuni de refulare dorite cu un consum specific de energie electrică minim. Pomparea se face cu 2 sau 3 pompe, în funcţie de consum şi de regimul de funcţionare.

     Conducta de refulare este de Ø800 mm şi alimentează malul drept al Crişului. Debitul pompat de la S.P.1 este măsurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la ieşirea din staţie. Capacitatea instalată a uzinei este de 600 l/s.

     Tratarea bacteriologică a apei se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS care menţine doza dorită, ţinând seama de modificarea debitului. Clorul provine din containere cu capacitatea de 500 kg.

     

UZINA DE APĂ NR.3

Click cu mouse-ul pentru marire

     Tot pe malul drept este amplasată şi staţia de pompare nr. 3, în aval de uzina 1. şi are capacitatea de pompare proiectată de 150 l/s. Alimentarea cu apă se face printr-un dren de Ø300 mm, în lungime de 560 m, cât şi printr-o conductă de Ø250 mm din chesonul de la S.P.1. Drenul este prevăzut cu 3 cămine de vizitare. Chesonul de la S.P.3 este cilindric, de diametru 3 m şi adâncimea de 6 m.

     Staţia este echipată cu 2 electropompe KSB, fiecare având conductă de aspiraţie separat, parametrii nominali ai pompelor fiind Q=400 m3/h, H=70 m, P=110 kW, n=1486 rot/min. În regim normal funcţionează o singură pompă, cealaltă fiind rezervă. Tratarea bacteriologică se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS, alimentată din butelii de clor cu capacitatea de 50 kg.

     Conducta de refulare este de Ø400 mm şi alimentează cele 3 rezervoare de înmagazinare - 2 de 10.000 m3 şi 1 de 2.000 m3, situate pe deal, la o cotă de 57 m faţă de uzină. Rezervorul de 2.000 m3 asigură apa în zona din jurul rezervoarelor, iar cele de 10.000 m3 refulează apa printr-o conductă de Ø400 mm în conducta de Ø800 mm prin care se pompează de la S.P.1 spre oraş.

UZINA DE APĂ NR.2

Click cu mouse-ul pentru marire

     Staţia de pompare nr. 2 este amplasată fizic pe malul drept, dar pompează în reţeaua de pe malul stâng al Crişului. Capacitatea proiectată a uzinei este de 250 l/s. Se utilizează doar apă subterană, captată prin intermediul unui dren de Ø600 mm, cu lungimea de 960 m, prevăzut cu 3 cămine de vizitare. Îmbogăţirea stratului freatic de alimentare a drenului se face prin două bazine de îmbogăţire. Alimentarea acestora se face de la bazinele de îmbogăţire de la S.P.1.

     Chesonul de la uzina 2 este cilindric, cu diametrul de 3 m şi adâncimea de 9 m. Staţia este echipată cu 3 electropompe KSB cu parametrii nominali Q=350 m3/h, H= 45 m, P=110 kW, n=1486 rot/min., fiecare având conducta de aspiraţie proprie. Debitul pompat se măsoară cu un debitmetru cu ultrasunete, montat pe conducta de refulare de Ø400 mm.

Tratarea bacteriologică se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS, alimentată din butelii de clor cu capacitatea de 50 kg.

 

UZINA DE APĂ NR.4

Click cu mouse-ul pentru marire

     Este amplasată pe malul stâng al Crişului, având capacitatea proiectată de 500 l/s. Se utilizează doar apă subterană, captată prin intermediul drenului. Pentru îmbogăţirea stratului freatic există 8 bazine de îmbogăţire având dimensiunile de aprox. 40 m x 300 m, adâncimea apei fiind de cca 1,5 m. Alimentarea bazinelor cu apă se face gravitaţional din Crişul Repede (o priză de captare tip cheson cu ferestre dreptunghiulare şi o captare de mal), prin 2 conducte de Ø1200 mm şi Ø1000 mm în lungime de 2 km.

     Cele 8 bazine de îmbogăţire sunt perpendiculare pe albia Crişului. Printre aceste bazine sunt amplasate drenurile secundare, de diametre între 400 şi 600 mm, cu lungimea totală de 2,9 km, prevăzute cu 14 cămine de vizitare. Drenurile secundare alimentează drenul principal, dispus între albia Crişului şi cele 8 bazine, la 6-7 m adâncime, având diametrul între 500 şi 1000 mm şi 25 cămine de vizitare. Drenul principal conduce apa la chesonul colector de la S.P.4, format din 2 compartimente de 3,5 m x 7 m şi adâncimea de 13 m.
Click cu mouse-ul pentru marireStaţia de pompare nr.4 este echipată cu 6 electropompe KSB, din care patru au parametrii nominali Q=900 m3/h, H= 45 m., P=250 kW, n=1488 rot/min., iar celelalte două au Q=400 m3/h, H= 45 m., P=110 kW, n=1486 rot/min. Dintre cele patru electropompe de debit mai mare, două sunt echipate cu convertizor de frecvenţă (2 şi 4), pentru menţinerea presiunii pe malul stâng la valoarea dorită.

Aspiraţia din cheson se face prin 3 conducte - câte una pentru două pompe.

Debitul pompat se măsoară cu un debitmetru cu ultrasunete, montat pe conducta de refulare de Ø 900 mm care alimentează malul stâng.

Tratarea bacteriologică se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS, alimentată din containere de clor cu capacitatea de 500 kg.
 

UZINA DE APĂ NR.5

Click cu mouse-ul pentru marire     Uzina de apă nr. 5 este amplasată pe malul stâng al Crişului, are capacitatea proiectată de 600 l/s şi utilizează exclusiv apă de suprafaţă. Apa este captată din Crişul Repede, în amonte de oraş şi ajunge într-un bazin de deznisipare, prin două conducte având diametrele de 1200 mm, respectiv 1000 mm şi o lungime de aproximativ 1,5 km.

     În bazinul de deznisipare se depun particulele solide de dimensiuni mai mari conţinute de apă, după care aceasta este pompată în camera de amestec, unde se injectează soluţie de sulfat de aluminiu, având rolul de coagulant, după care se decantează şi se filtrează.
    Pentru trecerea apei prin aceste faze, este necesară o primă treaptă de pompare, care este echipată cu 4 electropompe KSB, două având parametrii nominali: Q=2000 m3/h, H=11 m, P=75 kW, n=590 rot/min iar două cu Q=1000 m3/h, H=11 m, P=37 kW, n=980 rot/min. Aspiraţia se face din bazinul de deznisipare, iar prin pompare apa ajunge în camera de amestec, unde se introduce soluţia de sulfat de aluminiu, având o concentraţie ce depinde de turbiditatea apei brute. Camera de amestec este din beton, de diametru 5 m şi adâncimea de 8 m.
Apa ajunge apoi gravitaţional în două decantoare radiale, cu un volum de 5000 m3 fiecare, iar după decantare apa se filtrează cu ajutorul a 8 filtre rapide, având fiecare o suprafaţă de 63 m2.
     Spălarea filtrelor se face cu contracurent de apă şi aer, cu pompe şi suflante. Pompele de spălare au parametrii nominali Q=1000 m3/h, H= 11 m, P=75 kW, n=980 rot/min iar suflantele au. Q=1500 m3/h, p= 0,6 bar, P=45 kW, n=1465 rot/min. Frecvenţa de spălare este de aproximativ 24 ore pentru fiecare filtru, în funcţie de gradul de colmatare, care depinde de turbiditatea apei brute.

Click cu mouse-ul pentru marire     După filtrare, apa ajunge în două chesoane de câte 800 m3, ce constituie bazinele de aspiraţie pentru treapta a doua de pompare, formată din două hale cu 3, respectiv 5 electropompe KSB. De la treapta IIB se pompează apa spre Sânmartin şi Băile Felix printr-o conductă de Ø500 mm. Pentru aceasta sunt 2 electropompe KSB (una în funcţionare şi una rezervă) cu Q=400 m3/h, H=70 m, P=110 kW, n=1486 rot/min prevăzute cu convertizor de frecvenţă în vederea menţinerii presiunii de refulare dorite.
   Restul electropompelor de la treapta a doua (3 la treapta IIA şi 3 la treapta IIB) pompează apa pe malul stâng prin 2 conducte de Ø800 mm (una la treapta IIA şi una la treapta IIB). Parametrii nominali ai acestor electropompe sunt Q=900m3/h, H=45 m, P=250kW, n=1488 rot/min.
     Ca tratare bacteriologică, se face clorinarea apei în conducta de refulare, cu o instalaţie de clorinare automată de tip ALLDOS, alimentată din containere de 500 kg.
La uzina de apă nr.5 funcţionează un laborator unde se efectuează analizele fizico-chimice şi bacteriologice atât pentru apa brută şi apa tratată şi clorinată, din 3 în 3 ore.
În prezent uzina de apă nr. 5 nu funcţionează, deoarece apa necesară oraşului este asigurată de la celelalte uzine, acestea utilizând apă subterană, care este şi mai bună calitativ, şi mai ieftină. Se pompează doar pe conducta spre Sânmartin şi Băile Felix (Ø 500 mm) cu o pompă de la treapta IIB, la care aspiraţia se face din conducta de refulare de la S.P.4 (apă potabilă). Uzina este întreţinută însă în permanenţă şi menţinută în stare de funcţionare, pentru a putea fi pornită în caz de necesitate (apă subterană insuficientă ca urmare a unor perioade de secetă prelungită sau deteriorarea calităţii apei subterane).

Pentru monitorizarea calităţii apei există un laborator autorizat, situat pe strada Petru Rareş nr. 1. Aici se efectuează zilnic analize fizico - chimice şi microbiologice pentru apa captată şi pompată de la toate uzinele de apă.
 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor