Statia de epurare este amplasata pe malul drept al raului Crisul Repede, la sud de drumul national E 60 si este delimitata de ferma 8 SCCP, canal de evacuare CET I, raul Crisul Repede si halda de slam a Intrprinderii chimice Sinteza.

Apele uzate din zone le joase ale municipiului sunt canalizate in 6 statii de pompare, de unde sunt pompate in colectoarele gravitationale.
Statia este racordata la cele doua colectoare principale : ovoid 70/105 cm si clopot de 165/260 cm ce colecteaza apele uzate menajere si industriale din municipiul Oradea si comunele invecinate. Rolul statiei este de a epura mecano biologic apele uzate precum si stabilizarea namolurilor rezultate in urma proceselor de epurare.

Amonte de statia de epurare exista un bazin de compensare a debitelor in perioada de ploi torentiale, debite ce revin in colectorul principal si sunt preluate in statia de epurare. Pentru compensarea lipsei de capacitate ( Q > 2200 l/s ), prevenirea poluarilor accidentale, aval de atatia de epurare exista iazuri biologice ~ 50 Ha, de unde apele se evacueaza in raul Crisul Repede in mod controlat si cu aprobarea Inspectoratului de mediu si directia Apelor Crisuri.
Statia de Epurare are rolul de a prelua si epura apa uzata menajera si industriala din Municipiul Oradea si unele zone limitrofe. Statia de Epurare este de tip mecano-biologic iar efluentul statiei este deversat in raul Crisul Repede.

Statia de Epurare cuprinde urmatoarele :

 • statia de receptie ape uzate din vidanjare
 • treapta mecanică: camin de intrare, grătare rare, grătare dese, deznisipator, separator de grăsimi, decantoare primare, staţii pompare nămol primar şi staţie pompare apă epurată mecanic
 • treapta biologică: bazine de aerare (reducerea azotului total), decantoare secundare, staţii de pompare nămol activ, ingrosatoare de namol
 • treapta tertiara: reducerea fosforului total
 • fermentatoare de nămol, gazometre
 • statie de ingrosare si  deshidratare mecanica a namolului fermentat
 • centrala termica (doua grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice si termice si doua cazane pentru producerea de energie termica)
 • iazuri biologice
 • hambare pentru uscarea namolului deshidratat
 • canal evacuare apa epurata

1. Bazin compensare debite - are rolul de a uniformiza variatiile orare de debit si de preluare a unor debite suplimentare in cazul ploilor abundente sau avarii in Statia de Epurare.

Bazinul cuprinde - camera de intrare (  intrare si iesire apa )

 • gratar plan cu curatire manuala, prevazut cu stavilare in amonte si aval.
 • camin de evacuare, prevazut cu deversor si vana de fund, apa, in caz de necesitate se descarca direct in Crisul Repede

2. Treapta mecanica - are rolul de a epura mecanic apa uzata intrata in statie.

Se compune din:

Text Box: a. Camera de intrare - preia apele uzate din canalizarea tip clopot 260/165 si ovoid 70/110. Este prevazuta cu doua stavilare unul pentru intrarea apei pe treapta mecanica si unul pentru traseul de ocolire al statiei spre iazurile biologice in caz de debite suplimentare sau avarii in statia de epurare.

b. Gratare rare - au rolul de a retine materiile grosiere din apa uzata intrata in statie. Sunt doua gratare plane, inclinatie 60O, distanta intre bare 20 mm, cu curatare mecanica. Deseurile colectate sunt depuse mecanizat cu ajutorul a doua greble pe o banda transportoare de unde se descarca in containere ce sunt transportate la halda municipala de deseuri a orasului.

c. Gratare dese - au rolul de a retine corpurile grosiere din apa uzata. Sunt patru gratare curbe, distanta dintre bare de 16 mm, curatire mecanica. Deseurile colectate sunt depuse mecanizat cu ajutorul a doua greble pe o banda transportoare de unde se descarca in containere ce sunt transportate la halda municipala de deseuri a orasului.

d. Deznisipator - are rolul de a retine materiile minerale din apa uzata (nisip, pietris). Este compus din sase compartimente in care are loc procesul de sedimentare, curatirea compartimentelor efectuandu-se cu ajutorul a doua poduri prevazite cu sistem de pompare aer-lift. Deseul rezultat este depus in doua bazine laterale betonate, unde are loc decantarea iar deseul este transportat la halda municipala de deseuri a orasului.

e. Separator de grasimi - are rolul de a retine grasimile si uleiurile din apa uzata. Cuprinde trei compartimente, unde apa este aerata pentru ajutarea separarii. Prin ridicarea nivelului de apa, grasimile se dirijeaza manual intr-un jgheab care deverseaza intr-un bazin betonat de unde apa este reintrodusa in flux iar grasimile sunt retinute in vederea eliminarii.Grasimile stocate constituie deseu periculos si actualmente nu avem solutii de depozitare definitiva sau distrugere.

f. Decantoare primare - au rolul de a retine suspensiile fine din apa uzata. Fiecare din cele patru decantoare este prevazut cu un pod radial ce racleaza namolul primar de pe radier. Namolul primar rezultat este pompat in fermentatoare. Apa uzata epurata mecanic este pompata spre treapta biologica.                                                                           

g. Statie pompare namol primar - are rolul de a pompa namolul primar in fermentatoare.  Statiile ( doua ) sunt dotate cu electropompe submersibile.

h. Statie pompare apa epurata mecanic - are rolul de a prelua apa uzata epurata mecanic si de a o pompa spre treapta biologica de epurare.

Statia functioneaza in regim automatizat functie de variatia de debite.

3. Treapta biologica - are rolul de a epura biologic apa uzata.

Se compune din :

a. Bazin de aerare - doua bucati de 18000 mc fiecare, unde are loc procesul de epurare biologica cu namol activ, sub aerare continua cu bule fine.

b. Decantor secundar - are rolul de a separa apa epurata biologic de namolul activ. Apa epurata biologic este deversata in raul Crisul Repede iar namolul activ este recirculat in bazinele de aerare iar o parte (exces) este evacuat spre fermentatoare.

c. Statie de pompare namol activ - are rolul de recirculare a namolului activ in bazinele de aerare si de eliminare a excesului spre fermentatoare. Cele doua statii sunt dotate cu pompe submersibile de recirculare si exces.

d. Ingrosator de namol - are rolul de a ingrosa namolul activ exces inainte de a fi introdus in fermentatoare. Din ingrosatorul de namol namolul ingrosat este descarcat gravitational in statiile de pompare namol primar in vederea introducerii in fermentatoare.                                                                                   

e. Stabilizare namoluri - stabilizarea are loc in fermentatoare in urma unui proces anaerob. Fermentatoarele (2 buc a 3000 mc fiecare si 6 buc a 4000 mc fiecare) sunt cuplate doua cate doua la o camera de manevra prevazuta cu pompe, tocatoare, schimbatoare de caldura necesare recircularii namolului si mentinerii unei temperaturi constante in masa de namol. In urma fermentarii se obtine biogaz si namol fermentat care se descarca pe paturi de namol.

Text Box: f. Paturile de namol au rolul de a deshidrata namolul prin drenarea apei de namol si prin evaporare. Paturile sunt compartimentate, fiecare compartiment este prevazut cu doua drenuri (conducte azbociment acoperite cu diferite sorturi de pietris. Apa de namol este condusa prin sistemul de drenuri la statia de pompare apa epurata mecanic de unde este pompata spre bazinele de aerare. Biogazul este colectat in trei bucati gazometre care au rolul de inmagazinare biogaz si mentinerea unei presiuni de 220 mm col apa necesara alimentarii arzatoarelor din centrala termica.

Text Box:

Centrala termica cuprinde 4 cazane de incalzire din care unul este pe combustibil lichid ( celelalte sunt cu functionare pe biogaz ) si are rolul de a prepara agentul termic necesar inmcalzirii namolurilor din fermentatoare si asigurarea incalzirii spatiilor de productie si asigurarea apei calde pentru personal.  Alimentarea cazanelor cu combustibil lichid se efectueaza dintr-un rezervor subteran amplasat la o distanta de cca 15 m de centrala (capacitate 14 000 litri )

4. Iazuri biologice - au rolul de a epura biologic natural apa uzata descarcata in ele in urma ocolirii treptelor mecanica si/sau biologica in cazul unor debite suplimentare sau avarii in Statia de Epurare.  Se intind pe o suprafata de cca 57 ha si au un volum util de cca 1 mil mc. Apa epurata partial in caz de necesitate (lucrari sau atingere cote de atentie) este decarcata in raul Crisul Repede prin intermediul a doua camine betonate prevazute cu vane de golire.

Controlul permanent al funcţionării Staţiei de Epurare este asigurat prin :
 • monitorizarea fluxului de epurare
 • debitmetrie

Text Box: Monitorizare flux de epurare - monitorizarea se efectueaza in laboratorul statiei de epurare si cuprinde fluxul apei uzate (influent statie, apa epurata mecanic, efluent statie epurat biologic cu namol activ, descarcari din iazurile biologice, descarcari din bazinul compensare debite) si fluxul de namol (namol primar, deseu de la desnisipator, namol din bazinele de aerare, namol exces, namol ingrosat, namol fermentat, namol deshidratat, namoluri din iazurile biologice). Monitorizarea se efectueaza in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare si cu o fecventa minim necesara caracterizarii si conducerii in conditii optime a intregului flux de epurare. Dotarea Laboratorului Statiei de Epurare este la nivelul anilor 70 si asigura monitorizarea tuturor parametrilor prevazuti in normativele nationale si locale.

Debitmetrie -  in vederea conducerii procesului tehnologic avem in dotare doua debitmetre cu ultrasunete montate la intrarea apei in statie si la evacuarea de pe treapta biologica.           


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor