Apele reziduale şi pluviale sunt preluate de reţeaua de canalizare care în municipiul Oradea este în sistem divizor şi mixt.

Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 495 km, iar reţeaua de canalizare pluvială este in lungime de 347 km.

Text Box:

Text Box:

 

Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate în 10 staţii de pompare:

          1. Staţia de pompare str. Fântânilor

2. Staţia de pompare str. Tudor Vladimirescu

3. Staţia de pompare Parcul Bălcescu

4. Staţia de pompare Ioşia Nord

5. Staţia de pompare str. Barcăului

6. Staţia de pompare str. Făcliei

7. Staţia de pompare Parcul I.C. Brătianu

8. Staţia de pompare Zona de vest

9. Staţia de pompare str. Crivatului (Episcopia Bihor)

10. Statia de pompare str. Adevărului

De asemenea, sunt în funcţiune 5 staţii de pompare ape pluviale:

-  3 staţii de pompare evacuează apele colectate în Crişul Repede :                   

1. Staţia de pompare Sovata I

2. Staţia de pompare Sovata II

3. Staţia de pompare Pasaj Magazin Crişul

- 2 staţii de pompare evacuează apele meteorice în canalizarea menajeră:

4. Staţia de pompare Pasaj blocuri Zig-Zag, Bulevardul Dacia

5. Staţia de pompare Pasaj Magazin Profi


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor