ÎN CALITATE DE OPERATOR LICENŢIAT PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
 ARE DREPT MISIUNE CREŞTEREA SATISFACŢIEI UTILIZATORILOR PRIN SERVICII DE CALITATE, ADAPTABILITATEA LA CERINŢELE ACESTORA, ASIGURAREA CONTINUITĂŢII SERVICIULUI ŞI ACCESUL FĂRĂ DISCRIMINARE LA SERVICII, TOATE ACESTEA ÎN CONDIŢIILE RESPECTĂRII REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE DIN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

Pentru ca viziunea să devina realitate, Compania de Apă Oradea:

  • va furniza servicii de apă şi canalizare de cea mai buna calitate şi la preţuri accesibile;

  • va promova respectul şi transparenţa prin tratamentul egal şi fără discriminare al tuturor clienţilor săi;

  • va atinge un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor pe care să îi trateze cu respect şi fără discriminare;

  • va asigura continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a companiei printr-un management competitiv;

  • va construi o identitate şi o structură corporativă integrată aferentă ariei de operare , promovând totodată responsabilitatea instituţională;

  • va moderniza şi extinde sistemul de operare în condiţiile unei reale protecţii şi conservări a mediului înconjurător.


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor