Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat RENAR începând cu data de 16.03.2009 pe câte un ciclu de 4 ani, actualul ciclu  expirând în 21.05.2025, cu Certificat de acreditare nr. LI 764. şi, conform politicii şi obiectivelor sistemului de management al calităţii definite în Manualul Calităţii, s-a stabilit, implementat şi  menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO/IEC 17025:2018  privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat pentru un număr 22 de indicatori fizico-chimici și microbiologici pentru apă potabilă, apă subterană și apă de suprafață, cuprinsi în anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare RENAR  nr. LI 764 cu data emiterii anexei nr. 1 - 22.03.2024.

Pe lângă încercările acreditate, în Laboratorul de Apă Potabilă se mai efectuează un număr de 17 indicatori de calitate neacreditați rezultând un număr total de 39 de parametri de calitate.

În cursul anului 2023, Laboratorul de Apă Potabilă şi-a reînnoit înregistrarea în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile în conformitate cu Ordinul nr. 764 /2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii, obținând Certificatul de Înregistrare nr. 716/25.05.2023 pentru monitorizarea operațională și prelevare de probe, valabilă timp de 2 ani.

În anul 2023 în cadrul Laboratorului de Apă Potabilă  s-au efectuat analize după cum urmează:

- prestări servicii analize apă potabilă, apă subterană sau suprafață pentru clienți externi (agenți economici și persoane fizice) pe bază de comenzi sau contracte: 388 de probe pentru care s-au efectuat un număr 1.954 de determinări pe parametri fizico-chimici și un număr de 674 de determinări pe parametri bacteriologici, servicii pentru care s-au emis facturi în valoare totală de 59.534,78 lei.

- pentru asigurarea calității s-a efectuat controlul primar, PC zilnic, diagrame de zero, controlul secundar și controlul terțiar (intercomparare internațională) însumând un număr de 9.119 de determinări

- s-a recoltat un număr de 27 de probe de apă din diferite foraje și s-au efectuat încercări fizico-chimice și bacteriologice pentru identificarea matricei de apă și a potabilității acestora, rezultând un număr total de 621 de determinări.

- în anul 2023,  în conformitate cu planul de monitorizare operațională şi audit al calităţii apei potabile pentru toată aria de operare a SC Compania de Apă Oradea SA, s-au efectuat  determinări pentru:

 • Sector captare, tratare apă Oradea,

 • Sector Rețele Apă Oradea,

 • Sector Utilități Regionale,pentru localitățile: Sânmartin, Cihei, Rontau, Haieu, Cordău, Băile Felix,Băile 1 Mai, Betfia, Hidișelu de Sus,Hidișelu de Jos,Mierlău, Calea Mare, Sântelec, Bucium, Drăgești, Dicănești, Topești,Tășad, Ceica, Dușești, Sântandrei, Palota, Tărian, Girișu de Criș, Nojorid, Livada, Leș, Oșorhei, Alparea, Fughiu, Cheriu, Felcheriu, Tileagd, Tilecuș, poșoloaca, Vârciorog, Fâșca, Șerghiș, Husasău de Criș, Ineu, Sărand, Lăzăreni, Gepiș, Bicăcel, Cărăndeni, Cefa, Inand, Săldăbagiu de Munte, Paleu, Uileacu de Munte.

 • Punct de lucru Beiuș împreună cu localitatea Delani

 • Punct de lucru Tinca pentru localitățile: Girișu Negru, Râpa, Belfir, Olcea, Călacea, Ucuriș, Gurbediu, Mădăras, Mărțihaz, Ianoșda și Homorog

Ţinând cont că apa destinată consumului uman trebuie să fie lipsită de orice microorganisme sau substanţe care prin număr sau concentraţie pot afecta sănătatea publică, în cadrul Companiei de Apă  există un laborator de analize microbiologice, organoleptice şi fizico - chimice. În acest laborator, pe lângă controlul fluxului tehnologic care presupune controlul complet atât al apei brute cât şi cel al apei clorinate pompate în reţeaua de distribuţie, se face şi monitorizarea operațională a zonelor de aprovizionare care verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile şi eficienţa procedeelor de tratare, în special dezinfecţia.

Conform cerinţelor din Ordonanța Nr 7/2023 privind calitatea apei potabile căt și Hotărârea nr. 971/2023 Normă de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, producătorii de apă potabilă au obligaţia de a întocmi anual Planul de monitorizare operațională și audit al calitații apei potabile pentru zonele de aprovizionare, stații de tratare și ieșirea din rezervoare pentru anul 2024  pentru localitățile: Oradea,Beiuș, Delani, Tinca,  Girișu Negru, Râpa, Belfir, Olcea, Călacea, Ucuriș,Gurbediu, Sânmartin, Cihei, Rontau, Haieu, Cordău, Băile Felix,Băile 1 Mai, Betfia, Hidișelu de Sus,Hidișelu de Jos, Mierlău, Calea Mare, Sântelec, Bucium, Drăgești, Dicănești, Topești,Tășad, Ceica, Dușești, Sântandrei, Palota, Tărian, Girișu de Criș, Nojorid, Livada, Leș, Oșorhei, Alparea, Fughiu, Cheriu, Felcheriu, Tileagd, Tilecuș, Poșoloaca, Vârciorog, Fâșca, Șerghiș, Husasău de Criș, Ineu, Sărand, Lăzăreni, Gepiș, Bicăcel, Cărăndeni, Cefa, Inand, Săldăbagiu de Munte, Paleu, Uileacu de Munte, Mădăras, Mărțihaz, Ianoșda și Homorog.După întocmire acesta se depune pentru vizare anuală la Direcția de Sănătate Publică Bihor. Ulterior conform progamărilor se prelevează probe de apă paralele cu Direcția de Sănătate Publică Bihor și în funcție de rezultatele obținute se constată calitatea apei potabile din toată aria de operare a Companiei de Apă.

            Mai mult, de anul acesta s-au întocmit de Compania de Apă și s-au depus spre avizare pentru zonele de aprovizionare mai mari de 5000 de consumatori, , Planurile de Siguranță a Apei. Astfel Compania de Apă Oradea de ține patru Planuri de Siguranță a Apei și anume:

-       Planul de siguranță a apei pentru Oradea, zona de aprovizionare nr. 1 cuprinzând localitățile:Oradea mal drept Crișul Repede, Oșorhei, Fughiu, Cheriu, Felcheriu, Alparea, Husasău de Criș, Ineu, Sărand, Paleu și Săldăbagiu de Munte

-       Planul de siguranță a apei pentru Oradea, zona de aprovizionare nr. 2 cuprinzând localitățile: Oradea mal stâng Crișul Repede, Sânmartin, Cihei, Rontau, Haieu, Cordău, Băile Felix, Băile 1 Mai, Betfia, Hidișelu de Sus, Hidișelu de Jos, Mierlău, Calea Mare, Sântelec, Bucium, Drăgești, Dicănești, Topești,Tășad, Ceica, Dușești, Sântandrei, Palota, Tărian, Girișu de Criș, Nojorid, Livada, Leș, Lăzăreni, Gepiș, Bicăcel, Cărăndeni

-       Planul de siguranță a apei pentru zona de aprovizionare Beiuș cuprinzând localitățile: Beiuș și Delani

-       Planul de siguranță a apei pentru Tinca cuprinzând localitățile: Tinca, Gurbediu, Girișu Negru, Belfir, Râpa, Olcea, Călacea și Ucuriș

          De asemenea în contextul evaluării Planurilor de Siguranță a Apei, a gestionării riscurilor și a măsurilor de control   care vizează bazinele  hidrografice  aferente  punctelor de captare  din aria de operare CAO ( Oradea, Beiuș, Tinca, Tileagd)   sunt introduse probe   suplimentare  pe apa brută/ apă neclorinată / apă clorinată .

Punct de prelevare

Nr.  standard de probe bacteriologice de prelevat/an

Nr.  standard de probe chimice  de prelevat /an

C2 - Baraj Fughiu ( Crișul Repede )  -Amonte Captare Oradea  

52

52

NCl1+NCl2+NCl4

52+52+52

52+52+52

C1 - (Crișul Repede) - Aval captare Oradea    

52

52

C3 - Crișul Negru Captare Tinca  

NCl5 - Cheson Tinca 

4+4

4+4

C4 - izvor Feredeu 

NCl6 - Beiuș( inainte de clorinare Beiuș)    

4+4

4+4

 

           Pentru informarea publicului   se publică sâptămânal pe site-ul CAO  – Buletinul de presă în varianta extinsă (9 indicatori   chimici + 3 indicatori  microbiologici)      

Planul de monitorizare conţine:

1.      Program de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare
2.      Program de monitorizare de control la ieşirea din rezervoare
3.      Program de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare
4.      Program de monitorizare de audit pentru staţiile de tratare
5.      Program de monitorizare de audit pentru zonele de aprovizionare

1. Programul de monitorizare de control al apei potabile la staţiile de tratare a fost stabilit în funcţie de sursa de alimentare şi debitul fiecărei staţii.

 • SP1+SP3 au ca sursă de alimentare drenul de la SP1 şi un debit total de 21692 mc/zi
 • SP2 are ca sursă de alimentare drenul de la SP2 şi un debit de 9687 mc/zi
 • SP4 are ca sursă de alimentare drenul de la SP4 şi un debit de 17178 mc/zi
   

Punct de prelevare

Nr.  standard de probe bacteriologice de prelevat/an

Nr.  standard de probe chimice  de prelevat /an

Staţia de tratare nr.1 + nr.3

365

365

Staţia de tratare nr.2

365

365

Staţia de tratare nr.4

365

365

 Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză  din  Anexa 1 + Tabelul C-    Ordonanța Nr .7/2023
 

Nr. crt.

 Parametri determinaţi

 Ordonanța 7/2023

 Parametru

 U.M.

 Valoare

 Metoda de analiză

 Parametri bacteriologici

1

 Enterococci intestinali

 nr./100ml

 0

 SR EN ISO 7899-2/2002, PSLP -14

2

 E. Coli

 nr./100 ml

 0

 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2015,

 PSLP-14

 Parametri chimici şi bacteriologici

1

 ”Aluminiu

 ”g/l

 200

 Kit Hach – Metoda ECR

2

 Amoniu

 mg/l

 0,5

 SR ISO 7150-1:2001, PSLP-06 

3

 Cloruri

 mg/l

 250

           SR ISO 9297:2001, PSLP-10

4

 *Clostridum perfringens  

 nr./100 ml

 0

 SR EN ISO 14189:2017

5

 *Culoare 

 grade Hanzen

 AC/FMA

 SR EN ISO 7887>2012

6

 Conductivitate 

 ”S/cm la 20șC

 2500

 SR EN 27888:1997, PSLP-13

7

 Clor rezidual liber 

 mg/l

 ≥0,1 - ≤ 0,5

 SR EN ISO 7393-2:2018, PSLP-12

8

 pH

 unități de pH

 ≥6,5  și ≤ 9,5

 SR EN ISO 10523:2012, PSLP-02

9

 Fier total

 ”g/l

 200

 SR ISO 6332:1996/C1:2006 PSLP-09

10

 *Mangan

 ”g/l

 50

 Kit Hach -Metoda PAM

11

 *Miros 

 

 AC/FMA

 SR EN 1622:2007

12

 Oxidabilitate

 mgO2/l

 5

 SR EN ISO 8467:2001, PSLP-11

13

 *Sulfat

 mg/l

 250

 Kit Hach- Metoda Sulfaver

14

 *Sodiu

 mg/l

 200

 -

15

 *Gust

 

 AC/FMA

 SR EN  1622: 2007

16

 Bacterii coliforme

 nr /100 ml

 0

 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2015 PSLP-14

17

 Nr. de colonii la 37 șC

 nr./ml

 FMA

 SR EN ISO 6222:2004, PSLP-14

18

 Nr. de colonii la 22 șC

 nr./ml

 FMA

 SR EN ISO 6222:2004, PSLP-14

19

 Turbiditate

 NTU

 AC/FMA

 SR EN ISO 7027-1:2016, PSLP-01

20

 Duritate(Σ Ca+2,Mg+2)

 gr. germ

 ≥ 5

 SR ISO 6059:2008, PSLP-04

21

 *Cupru

 mg/l

 2

 Kit Hach -CupruVer

22

 *Fluoruri

 mg/l

 1,5

 Kit Hach-SPDAM

23

 Azotiţi

 mg/l

 0,5

 SR EN 26777:2002/C91:2006 -PSLP-07

24

 Azotaţi

 mg/l

 ≤ 50

 SR ISO 7890-3:2000, PSLP-08

 

 

 

 

 

A.C. - acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală
FMA -fară  modificări anormale

*Parametrii neacreditații RENAR 
 

2. Programul de monitorizare de control la ieşirea din rezervoarele de apă potabilă 

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. are rezervoare de înmagazinare a apei potabile după cum urmează
 

Punct de prelevare

Nr.  standard de probe bacteriologice de prelevat/an

Nr.  standard de probe chimice  de prelevat /an

 Rezervorul nr.1 Oradea

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Amestec rezervoare nr.2, 3Oradea

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R3 -Belfir

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R4-Tinca

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R5-Băile 1 Mai

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R6-Sântandrei

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R7-Livada

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R8-Nojorid

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R9-Leș

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R10-Tileagd

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R11-Beiuș

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R12 Olcea

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R13-Husasăul de Criș

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R14-Cefa

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R15-Inand

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R16-Mădăras

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R17-Homorog  

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R18 Ianoșda

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Rezervor R19 Uileacul de Munte

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Compartimentele rezervoarelor Oradea   2 şi 3 sunt conectate hidraulic între ele, deci le considerăm o singură sursă de apă.

 Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru
monitorizarea opera
țională la ieşirea din rezervoare
 

Nr.crt.

 Parametri determinaţi

 Ordonanța Nr 7/2023

 Parametru

U.M.

Valoare limită

 Metoda de analiză

1

 Enterococci intestinali

nr./100ml

0

SR EN ISO 7899-2/2002, PSLP -14

2

 Clor rezidual liber  și total

mg/l

≥0,1 - ≤ 0,5

SR EN ISO 7393-2:2018, PSLP-12

3

 E. Coli

nr /100 ml

0

SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2015 PSLP-14

4

 Coliformi totali

nr /100 ml

0

SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2015 PSLP-14

5

 Nr. de colonii la 37 șC

nr./ml

FMA

SR EN ISO 6222:2004, PSLP-14

 Nr. de colonii la 22 șC

nr./ml

FMA

SR EN ISO 6222:2004, PSLP-14

6

 Turbiditate

NTU

AC/FMA

SR EN ISO 7027-1:2016, PSLP-01

7

 pH

unități de pH

≥6,5  și ≤ 9,5

SR EN ISO 10523:2012, PSLP-02

8

Conductivitate 

”S/cm la 20șC

2500

SR EN 27888:1997, PSLP-13

Determinarea de pH și de Conductivitate  se face in scopul identificării matricii de apă analizată.  

3. Program de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare

Pentru că o zonă de aprovizionare reprezintă un teritoriu în care se distribuie apă potabilă, care are aceiaşi presiune, aceleaşi caracteristici ale sistemului de distribuţie, în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ şi punctul de prelevare este reprezentativ pentru întreaga zonă  într-un an, în municipiul Oradea și  s-a stabilit un număr de două   zone de aprovizionare.
 

Nr. crt.

Zona de aprovizionare

Sursa de alimentare

Nr. consum. / Debit m3/zi

1.

 Mal drept Crişul Repede Oradea +  Oșorhei, Fughiu, Cheriu, Felcheriu, Alparea , Husasău de Criș, Ineu, Sărand, Paleu, Săldăbagiu  de Munte      

SP1+SP3+rezerv.1+ 2+3

108021 locuitori /

21692 m3/zi

2.

 Mal stâng Crişul Repede Oradea  + Nojorid, Livada, Sântandrei, Paleu, Tărian, Girișul de Criș, Sînmartin, Haieu, Rontău, Betfia, Cihei, Cordău, Băile Felix, Băile 1 Mai, Hidișelul de Sus, Hidișelul de Jos, Mierlău, Lazăreni, Cărăndeni, Bicăcel, Calea Mare, Drăgești, Bucium, Dicănești, Topești, Sântelec, Tășad, Ceica, Dușești

SP2+SP4

125973 locuitori /

25865 m3/zi

În funcţie de numărul de consumatori  rezidenţi în fiecare zonă de aprovizionare, din tabelele cuprinse în Normele de supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile se stabileşte numărul standard de probe necesare a fi recoltate într-un an. 

MONITORIZAREA DE CONTROL PENTRU ZONELE DE APROVIZIONARE
 

Punct de prelevare

Nr.  de probe prelevate / an

Nr. de probe prelevate/an cu parametrii din tabelele B C

 Zona de aprovizionare nr.I

70/188

3

 Zona de aprovizionare nr.II

82/188

3

Deoarece zonele de aprovizionare nr. 1 şi nr. 2 sunt extinse ca suprafaţă, s-au stabilit împreună cu D.S.P. - Igiena mediului, câte 22 puncte de prelevare pentru mal drept și 43 puncte pe mal stăng .

            Pentru zona de aprovizionare nr. 1 (mal drept) Inclusiv Oșorhei, Fughiu, Cheriu, Felcheriu, Alparea, Husasău de Criș, Ineu, Sărand, Paleu, Săldăbagiu  de Munte au fost stabilite următoarele 22  puncte de prelevare :
 

Nr. crt.

 Adresa

 Punct de recoltare

1.

 str. Matei Corvin

 Remarkt

2.

 str. Bihorului

 Carmangerie Blue

3.

 Piaţa Rogerius

 Spitalul  municipal Gavril Curteanu 

4.

 Str Aluminei nr 100

 Creșa 6-Casuța  Veseliei

5.

 B-dul Stefan cel Mare

 Peco Mol

6.

 Str. Republicii

 Spital CFR

7.

 str. Izvorului.

 Biserica Ortodoxă

8.

 str. Louis Pasteur

 Spitalul nr. 6

9.

 Str.Dunării

 Spitalul Militar

10.

 Sos Borșului 

 Mag Kaufland

11.

 Piaţa Decebal

 Robinet piaţă

12.

 Str. Piatra Craiului  nr 12

 A.B.C.

13.

 Osorhei

 Primărie

14.

 Fughiu

 ABC-ul   din localitate 

15.

 Cheriu

 ABC-ul   din localitate 

16.

 Felcheriu

 ABC-ul   din localitate 

17.

 Alparea

 ABC-ul   din localitate 

18.

 Husasău de Criș

 ABC-ul   din localitate 

19.

 Ineu

 ABC-ul   din localitate 

20.

 Sărand

 ABC-ul   din localitate 

21.

 Paleu

 ABC-ul   din localitate 

22.

 Saldăbagiu de Munte 

 ABC-ul   din localitate 

 Pentru  zona de aprovizionare nr. 2 (mal stâng) inclusiv localitățiile Nojorid, Livada, Sântandrei, Paleu, Tărian, Girișul de Criș, Sînmartin, Haieu, Rontău, Betfia, Cihei, Cordău, Băile Felix, Băile 1 Mai, Hidișelul de Sus, Hidișelul de Jos, Mierlău, Lazăreni, Cărăndeni, Bicăcel, Calea Mare, Drăgești, Bucium, Dicănești, Topești, Sântelec, Tășad, Ceica, Dușești au fost stabilite următoarele 43 puncte de prelevare:
 

Nr. crt.

Adresa

Punct de recoltare

1.

 str. Cazaban

 robinet piaţă

2.

 Calea Aradului

 Hotel Ramada  bsp; bsp;

3.

 str. Meşteşugarilor

 Pensiunea Ardealul

4.

 str. Armatei Române

 Cimitirul Rurikovcski

5.

 Piaţa Mare

 robinet piaţă

6.

 Str. Feldioarei 

 Direcția de asistență a copilului

7.

 str. Leonardo da Vinci

 Braseria Salca

8.

 Str. Nufărului

 P-ța Nufărul

9.

 Str. Gradinarilor nr 8

 Creșă nr 2

10.

 str. Calea Clujului

 Mag Metro

11.

 str. Calea Clujului

 Petrom 

12.

 str. Ogorului

 Auchan

13.

 Nojorid 

 Scoală

14.

 Livada

 Bar din localitate 

15.

 Leș

 Scoală

16.

 Sântandrei

 Școala

17.

 Palota

 Madrugada  sediu

18.

 Tărian

 ABC din localitate 

19.

 Girișul de Criș

 ABC din localitate 

20.

 Sânmartin

 ABC din localitate 

21.

 Rontău

 ABC din localitate 

22.

 Haieu

 ABC din localitate 

23.

 Cordău

 ABC din localitate 

24.

 Cihei

 ABC din localitate 

25.

 Băile Felix

 ABC din localitate 

26.

 Baile 1 Mai

 ABC din localitate 

27.

 Betfia 

 ABC din localitate 

28.

 Hidiselul de Jos

 ABC din localitate 

29.

 Hidiselul de Sus

 Primărie 

30.

 Sântelec

 ABC din din din localitate 

31.

 Mierlău

 ABC din din din localitate 

32.

 Drăgești

 Primărie 

33.

 Tășad

 ABC din localitate 

34.

 Dicănești 

 ABC din localitate 

35.

 Topești 

 ABC din localitate 

36.

 Bucium

 ABC din localitate 

37.

 Ceica

 Primărie

38.

 Calea Mare 

 ABC din din din localitate 

39.

 Lazăreni 

 ABC din localitate 

40.

 Cărăndeni

 ABC din din din localitate 

41

 Bicăcel 

 ABC din din din localitate 

42

 Dușești

 ABC din din din localitate 

43

 Gepiș 

 ABC din localitate 

 

Pe lângă aceste programe de monitorizare de control a calităţii apei  pentru anul 2024 s-a încheiat un contract pentru monitorizarea de audit cu Direcţia de Sănătate Publică Bihor.

La 24 de ore de la remedierea avariilor survenite pe reţeaua de distribuţie, se prelevează probe de apă care sunt analizate în cadrul laboratorului pentru a controla efectul dezinfecţiei locale din  conducta avariată.

În pagina "Informaţii clienţi" se poate vizualiza buletinul săptămânal privind analiza calităţii apei potabile furnizate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
 

ANALIZE  TERŢI 

Laboratorul de Apă Potabilă efectuează contra cost analize pentru apa potabilă pentru persoane fizice sau persoane juridice care doresc să-si analizeze apele din propriile fântâni, puţuri, etc. Cei interesaţi se vor adresa Laboratorului Apă Potabilă Str. Petru Rareș  1B Etaj 2+3 telefon :0724254329   pentru comunicarea condiţiilor de prelevare, preţul şi modalitatea de plată. Preţurile pentru fiecare indicator de calitate au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă .

 

 

 • Laboratoare de încercări fizico-chimice pentru apa uzată

Monitorizarea calităţii apei uzate în S.C. Compania de Apă Oradea S.A. se face în Laboratorul de Apă uzată unde se monitorizează calitatea apei pe fluxul de epurare şi la evacuarea în emisar precum şi calitatea apei uzate evacuate în sistemul de canalizare şi staţia de epurare. Frecvenţa de monitorizare şi indicatorii de calitate monitorizaţi sunt cei impuşi prin Autorizaţia de mediu, prin Autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin legislaţia aplicabilă în domeniu. Laboratorul de încercări efectuează contra cost analize fizico-chimice pentru terţi (agenţi economici sau persoane fizice), detalii privind condiţiile de prelevare, preţurile şi modalităţile de plată fiind disponibile la Comp. Mediu - Calitate.

Laborator Apă Uzată este acreditat RENAR, conform Certificatului de acreditare nr. LI 764. În 18-19 martie 2021, a fost efectuată de către RENAR evaluarea de reînnoire a acreditării pentru un nou ciclu 2021-2025, conform cerintelor noii versiuni a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. Toate cerințele au fost indeplinite, fiind emis, de către RENAR Certificatul de acreditare pentru noul ciclu.

S-a realizat tranziția la noua versiune a standardului, incă din 2019, condiție obligatorie în vederea menținerii acreditării. În cadrul Laboratorului se efectuează determinări pentru un număr de 31 tipuri de indicatori pentru apă uzată şi 7 tipuri de indicatori pentru nămoluri.  

 • Condiţii de calitate

Contractul negociat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cu clienţii săi este unul complex care presupune o serie de drepturi şi obligaţii atât pentru operator cât şi pentru utilizator. Agenţii economici, beneficiari ai serviciilor oferite de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. au, printre altele, o serie de obligaţii referitoare la calitatea apei uzate deversate în canalizare: asigurarea condiţiilor de prelevare a probelor, recunoaşterea probelor recoltate prin semnarea Raportului de prelevare ape uzate, asigurarea condiţiilor de descărcare prevăzute de operator, respectarea condiţiilor maxime admise la evacuare, asumarea penalităţilor pentru depăşirile înregistrate la parametrii de calitate.

În ceea ce priveşte apa uzată, pe lângă contractul de apă-canal, Compania de Apă a impus obţinerea avizului de vidanjare şi încheierea unui contract de preluare apă uzată pentru controlul şi monitorizarea calităţii apelor uzate provenite din activităţi de vidanjare. Acest tip de contract se adresează agenţilor economici care vidanjează şi transportă ape uzate şi agenţilor economici neracordaţi la reţeaua de canalizare sau care colectează ape uzate în bazine vidanjabile.

 • Monitorizarea industriilor

Programul de monitorizare al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cuprinde aproximativ 100 de agenţi economici cu o gamă diversă de activitate, acoperind întregul spectru economic al municipiului: ind. alimentară şi farmaceutică, zootehnie,  ind. textilă şi a pielăriei, tăbăcării şi prelucrarea blănurilor, ind. de prelucrare a materialelor, ind. chimică, ind. petrochimică, ind. materialelor de construcţii , transporturi, carburanţi, benzinării,  spălătorii auto, curăţătorii şi spălătorii textile, servicii urbane, servicii hoteliere, comerţ etc. În funcţie de profilul de activitate, de încărcarea apelor evacuate, de nocivitatea poluanţilor evacuaţi agenţii economici sunt monitorizaţi bilunar, lunar, trimestrial.

Agenţii economici cu risc poluator major sunt monitorizaţi cu frecvenţă sporită. Acest program de control al calităţii apei evacuate în sistemul de canalizare este perfecţionat şi extins în scopul prevenirii unor situaţii extreme în ceea ce priveşte capacitatea de epurare a apelor uzate şi implicit poluarea emisarului Crişul Repede.
Rezultatele monitorizării sunt centralizate de către Comp. Mediu - Calitate şi agenţii economici care au înregistrat depăşiri la parametrii de calitate suportă penalităţile conform H.G. 472/2000 şi O.U. 107/2002.

Începând cu luna iunie 2005 Compania de Apă aplică principiul poluatorul plăteşte care constă în perceperea unor tarife suplimentare pentru serviciile de canalizare-epurare acelor agenţi economici care prin apele uzate evacuate s-au dovedit a fi poluatori sau potenţial poluatori. Tarifele suplimentare au fost aprobate de către Consiliul Local prin HCL 393/31.05.2005 şi se aplică diferenţiat pe grupe de risc de poluare stabilite în funcţie de poluanţii prezenţi în apele uzate evacuate caracteristice activităţii desfăşurate de agenţii economici. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare este descris în Normele de aplicare a principiului poluatorul plăteşte aprobate prin HCL 932/22.12.2005.

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor