Forma actuală de organizare şi obiectul de activitate al companiei - alimentare cu apă potabilă, preluare şi epurare ape uzate - este rezultatul unor etape īndelungate de transformări impuse odată cu dezvoltarea municipiului Oradea, avānd următoarele repere īn timp:

1895 - se pune īn funcţiune prima sursă de alimentare centralizată cu apă potabilă, amplasată pe locul actualei Staţii de Pompare nr. 3, un rezervor de stocare al apei cu un volum de 2.000 mc. şi reţelele de distribuţie aferente.

1910 - se consemnează execuţia primelor reţele de canalizare şi a Staţiei de Epurare mecano-biologică.

1912 - se pune īn funcţiune a doua staţie de pompare a apei potabile - Staţia de Pompare nr. 2 - şi noi reţele.  

1938 - 1 ianuarie - activitatea de alimentare cu apă şi canalizare se desfăşoară īn cadrul Intreprinderii Comunale Oradea (I.C.O.) - Regia Publică Comercială. 

1948 - se reutilează prima uzină de apă - Staţia de Pompare nr. 3. 
 
1950 - se montează primul aparat de clorinare la Staţia de Pompare nr. 2.

1963 - se dă īn funcţiune Staţia de Pompare nr. 1 şi noi reţele de transport şi distribuţie, dezvoltāndu-se totodată şi Staţia de Epurare.

Investiţiile īnsemnate făcute īn construcţia de locuinţe, impun atāt lucrări de sporire a capacităţii de captare a apei potabile la Staţia de Pompare nr. 1 cu reţelele de distribuţie aferente, cāt şi noi staţii de hidrofor.

1973 - prin unificarea Intreprinderii Comunale Oradea, Intreprinderii de Locuinţe şi Localuri Oradea cu alte unităţi prestatoare de servicii de gospodărie comunală şi locativă din municipiu şi judeţ, ia fiinţă Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă Bihor (I.J.G.C.L.Bihor), cele două activităţi - apă-canal şi termoficare - devenind secţii distincte īn cadrul acesteia.

1976 - se pune īn funcţiune o nouă capacitate de stocare a apei potabile - 2 rezervoare a 10.000 mc. fiecare.

1979 - se dă īn exploatare Staţia de Pompare nr. 4, avānd ca sursă de apă stratul freatic şi bazinele de īmbogăţire a acestuia.  

1985 - se pune īn funcţiune Staţia de Pompare nr. 5, avānd ca sursă apa de suprafaţă  preluată din Crişul Repede şi noi capacităţi la Staţia de Epurare.

1991 - Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă Bihor (I.J.G.C.L.Bihor) se reorganizează şi astfel īn municipiul Oradea ia naştere Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă (R.A.G.C.L. Oradea), structurată pe 3 secţii: Secţia Apă-Canal, Secţia Termoficare şi Secţia Fond Locativ.1993 - se pune īn funcţiune o nouă capacitate de captare a apei la Staţia de Pompare nr. 5 şi demarează modernizarea treptei biologice la Staţia de Epurare.  

1996 - R.A.G.C.L. Oradea se reorganizează prin desprinderea Secţiei Fond Locativ şi devine Regia Autonomă APATERM Oradea - cu Secţia Apă-Canal şi Secţia Termoficare.

1999 - īncep lucrările de reabilitare a staţiilor de hidrofor şi a sistemului secundar de distribuţie a apei, contorizarea la nivel de consumatori (scară de bloc) şi monitorizarea parametrilor de distribuţie a apei potabile - lucrări finanţate cu credite acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.).

2003 - prin hotărārea Consiliului Local nr. 261 din 24.04.2003 se īnfiinţează Regia Apă-Canal Oradea ca urmare a predării distribuţiei energiei termice de la R.A. Apaterm Oradea la S.C. Electrocentrale Oradea.

2006 - Īn 01.03.2006 se īnfiinţează S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

2009 -  Īncepānd cu data de 01.07.2009, SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA devine operator regional, acţionariatul companiei se modifică prin acceptarea a 8 (opt) noi unităţi administrativ-teritoriale ca acţionari ai SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA. Noii acţionari sunt Consiliile Locale ale comunelor: Borş, Cetariu, Girişu de Criş, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Sīnmartin şi Sīntandrei.
        -  Prin semnarea īn data de 11.09.2009 a CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNI SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, īntre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APAREGIO” īn calitate de Autoritate Delegantă şi respectiv SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA īn calitate de Operator, SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA īndeplineşte criteriile necesare pentru crearea operatorului regional.

Īncepānd cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional

2021 - Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 nr. 5200 din 28.12.2020 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare īn aria bazinului hidrografic Crişuri (potrivit Ordinului nr. 583/28.12.2020) emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

SC COMPANIA de APĂ Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001:2015; sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform ISO 45001:2018. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea īntregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectānd standardele recunoscute īn domeniu.Compania de Apă Oradea este prima dintre companiile de stat sau private din Romānia care a obţinut acreditarea sa īn domeniul achiziţii din partea Chartered Institute of Procurement and Supply firmă de certificare recunoscută pe plan internaţional pentru cea mai bună practică īn materie de lansare, derulare şi urmărire achiziţii.


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor