Semnarea Contractului de Finanțare
Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor, în perioada 2014-2020

Oradea, decembrie 2021

            SC COMPANIA DE APA ORADEA SA, titular al proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020”, propus a fi amplasat în jud. Bihor, UAT- urile: Beiuș, Ceica, Copăcel, Drăgești, Girișu de Criș,  Hidișelu de Sus, Ineu, Nojorid, Olcea, Oradea, Oșorhei, Săcădat, Sânmartin, Sântandrei, Tileagd și Tinca, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de Protecție a Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă. 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele de în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la adresa de internet:  www.apmbh.anpm.ro , la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.   

 Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

* Data publicarii anuntului : 20.12.2021

Oradea, septembrie 2021

            SC COMPANIA DE APA ORADEA SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020”, propus a fi amplasat în jud. Bihor, UAT- urile: Beiuș, Ceica, Copăcel, Drăgești, Girișu de Criș,  Hidișelu de Sus, Ineu, Nojorid, Olcea, Oradea, Oșorhei, Săcădat, Sânmartin, Sântandrei, Tileagd și Tinca. 

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului SC COMPANIA DE APA SA ORADEA, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. 

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A.

* Data publicarii anuntului : 20.09.2021

Oradea, iulie 2019

            SC Compania de Apa Oradea, în calitatea sa de operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare și de Beneficiar al Contractului de Finanțare nerambursabilă nr.192 din 27.07.2018 pentru Proiectul intitulat „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+108929, a semnat cu Asocierea formată din SC INTERDEVELOPMENT SRL, SC SEARCH CORPORATION SRL si SC FINARA CONSULT SRL, reprezentată prin lider –SC INTERDEVELOPMENT SRL contractul de servicii nr.28352 din 13.06.2019 ,,Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor, în perioada 2014-2020”.    

            Valoarea Contractului de servicii este de 8.799.328.00 lei, fără TVA, iar durata de execuție este de 67 de luni de la Ordinul de începere.

            Obiectivul general al Contractului de servicii constă în elaborarea de către Consultant a documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată în perioada 2014-2020. De asemenea, Consultantul va asigura suportul de specialitate necesar in implementarea propriu-zisa a Proiectului.

Principalele activități pe care Consultantul le va desfășura în cadrul contractului constau în:

  • 2 revizuiri ale Master Planului;
  • Pregatirea Aplicatiei de Finantare inclusiv a documentelor suport ;
  • Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus ;
  • Realizarea Documentatiilor de Atribuire pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare rezultate din planul de achiziții, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare pana la semnarea tuturor contractelor;
  • Organizarea a doua seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire;
  • Asigurarea Asistenței Tehnice  din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrărilor.

Din respect pentru clienții săi și pentru a asigura transparența comunicării, Compania de Apă va continua informarea pe parcursul implementării acestui proiect.

Oradea, august 2018

        SC Compania de Apa Oradea anunţă semnarea Contractului de Finanţare aferent Proiectului „Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor, în perioada 2014-2020”, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020).

      Valoarea Contractului este de 22.253.000,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 15.895.000,00 lei, contribuţia de la Bugetul de Stat este de 2.618.000,00 lei şi contribuţia autorităţilor locale implicate în Proiect este de 187.000,00 lei.

       Obiectivul general al proiectului este elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă şi apă uzată, în vederea atingerii ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicaţiei de Finanţare şi pe parcursul implementării lucrărilor de investiţii.

 

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor