ISPA (Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-aderare) este un instrument special de pre-aderare lansat în anul 2000, avand ca scop co-finantarea proiectelor pentru infrastructura de mari dimensiuni din domeniul transporturilor si mediului. Programul ISPA  este unul dintre cele trei instrumente de finanţare nerambursabilă (împreună cu PHARE şi SAPARD) care sprijină ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Obiective generale:

  • să sprijine România pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu;
  • să extindă şi să conecteze reţelele de transport proprii cu cele trans-europene;
  • să familiarizeze ţările beneficiare cu politicile şi procedurile aplicate de Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.

Obiective specifice:

  • epurarea apelor uzate în conformitate cu normele europene (Directiva privind apele uzate urbane 91/271/EEC) şi cu legislaţia din România;

  • tratarea nămolurilor rezultate, astfel încât acestea să poată fi eliminate cu respectarea legislaţiei specifice, europene şi româneşti;

  • îmbunătăţirea sistemului de colectare a apelor uzate, prin reducerea infiltraţiilor şi a exfiltraţiilor din reţeaua de canalizare.

 

ISPA în ORADEA

În cadrul Programului ISPA, pentru municipiul Oradea s-au contractat lucrări în valoare totală de 20.611.582 Euro din care: 

- 6 milioane Euro credit acordat de BERD (29%)

- 802.562 Euro co-finantare de la bugetul local (4%),

-13.809.020 Euro reprezentând fonduri nerambursabile ISPA acordate de către Comunitatea Europeană (67%)

În municipiul Oradea, Programul ISPA a fost dezvoltat pe trei componente:

·         Reabilitarea sistemului de canalizare al municipiului Oradea, pe o lungime de cca. 64 Km – Contract încheiat cu firma KEVIEP şi finalizat în10.02.2009.

·         Reabilitarea Staţiei de epurare a municipiului Oradea – Contract încheiat cu firma PWT şi finalizat în 10.11.2009.

·         Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului şi supervizarea lucrărilor – contract încheiat cu firma POYRY

Lucrările aferente sistemului de canalizare ( finalizate şi recepţionate în anul 2009), cuprind:

 extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare pe o lungime de cca. 64 Km  

PROGRAM

ISPA

LUNGIMI   UTILITĂŢI - Extindere/Reabilitare (ML)

 

Canal Menajer

Canal Pluvial

 

57.481

6.886

 Extinderi :

46.984

-

Reabilitări:

10.487

6.886

 reabilitarea a trei staţii de pompare ape uzate ( Tudor Vladimirescu, Ioşia Nord, Zona Industrială )
 construcţia a trei noi staţii de pompare ape uzate ( Eminescu - Guttenberg, Episcopia - Crivăţului şi Ioşia - Barcăului)
 reabilitarea staţiei de epurare, realizându-se următoarele obiective: linia apei, linia nămolului şi gazului, lucrările de automatizare şi laboratorul de analiză a apelor uzate
 amenajarea a 14 guri de deversare în râul Crişul Repede 

În cursul anului 2010 lucrările au fost în perioada de testare (Perioada de Notificare a Defectelor).

Avertisment:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană în România, vă invităm sa vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România (www.fonduri-ue.ro) .

Adresa de sesizări

            cfcu.phare@mfinante.ro  sau   cfcu.ISPA@mfinante.ro


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor